Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilginin malzeme olarak kullanildiği sanatlar ile metinlerarasilik arasindaki bağlantilar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

In intertextuality, it is possible to see every artistic element which exists in rhetoric. In fact, rhetoric which is called with its common adjective and intertextuality which is a contemporary theory expresses the same thing with different words.In  this  paper,  elements  which  are  called  arts  mostly  related  with  the  usage  of  common material  in rhetoric  and its  connections  were  analyzed,  and  relationships and irrelation if  exists  were evaluated. Again by evaluating rhetoric from holistic poin t of view, its  other points overlapping with intertextuality were handled basically. It is tried to be  shown that those classified as classic and modern tell or may tell the same thing and mostly naming and terminology that is used is different.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

“Belâgat”   kitaplarında  yer  alan  hemen  her  sanat  unsurunu,   “Metinlerarasılık”  kuramı uygulamalarında da bulmak mümkündür. Klâsik önadı ile anılan belâgat ve bir çağdaş dönem kuramı olan metinlerarasılık, aslında birçok noktada aynı şeyi farklı sözcüklerle ifade etmektedir. Bu makalede, belâgat içerisinde çoğunlukla ortak malzemenin kullanılmasına yönelik sanatlar olarak  adlandırılan  unsurlar  ile  metinlerarasılık  arasındaki  bağlantılar  irdelenm iş,  ilişkiler  ve  varsa ilişiksizlikler  değerlendirilmiştir.  Yine  belâgate  bütüncül  bir  bakış  açısıyla  yaklaşılarak,  onun metinlerarasılıkla örtüşen diğer yönleri öz bir şekilde ele alınmıştır.Klâsik  ve  modern  olarak  ayrıştırılanın  aslında  aynı  şeyi  söylediği  veya  söyleyebileceği  ve çoğu zaman da yapılan adlandırmaların ve kullanılan terminolojinin farklı olduğu gösterilmeye çalışıldı.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :