Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bildungsbenachteiligung von türkischen migrantenjugendlichen in deutschland

Yazar kurumları :
N. E. Üniversitesi1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass die schulische Misere der türkischen Migrantenjugendlichen nicht allein den Jugendlichen und deren Eltern (wie z.B. kultureller und familiärer Hintergrund) anzulasten sind, sondern auch auf solchen Bedingungen basiert, die in der Ausgestaltung des deutschen Bildungssystems ihren Ursprung haben. Mit Hilfe der vorliegenden qualitiven (fokussierten) Interviews konnte gezeigt werden, wie eine Bildungslaufbahn verläuft und wie es dazu kommt, dass türkische Migrantenjugendliche auf bestimmte Positionen im Bildungssystem und anschließend auf dem Arbeitsmarkt verwiesen werden. Ethnische Herkunft wirkt damit als Ungleichheitsmerkmal, in dem sie darüber entscheidet, wer vom Zugang zu sozialen Positionen ausgeschlossen wird. Auch wurde deutlich, inwiefern vorenthaltene Unterstützung und Aufmunterung durch Lehrer sowie negative Haltungen von Arbeitgebern, benachteiligende Effekte für die Jugendlichen haben können. Viele der befragten Jugendlichen haben angegeben, dass sie sich aufgrund ungleicher Behandlung durch Lehrer in der Schule und durch Arbeitgeber in der Ausbildung bzw. Arbeit benachteiligt gefühlt haben. Angemerkt werden muss aber auch, dass das Fehlen von schulrelevanten kulturellem Kapital und geringe Kenntnisse über das deutsche Bildungssystem bei den türkische Eltern in verschiedener Hinsicht den Möglichkeitsraum der Jugendlichen einschränken und benachteiligende Wirkungen für die Jugendlichen haben können.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Almanya’da yaşayan göçmen Türk gençlerinin eğitimdeki başarısızlığının sadece gençlere ve bunların ebeveynlerine (örneğin kültürel ve ailevi arka plana) isnat edilemeyeceği, Alman Eğitim-Öğretim Sisteminin uygulamasında ki köklü koşullara da dayandığını göstermektir. Nitel (odaklı) görüşmeler yardımıyla bir eğitim sürecinin nasıl seyrettiğini ve Türk Göçmen Gençlerinin eğitim-öğretim sisteminde ve devamındaki iş piyasasında belli başlı pozisyonlara nasıl yönlendirildikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Etnik kökün, eşitsizlik unsuru olarak etkili olduğu, hatta kimin sosyal ortamdan dışlanıp kimin dışlanmayacağına karar verdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin yetersiz desteklerinin ve işverenlerin olumsuz tutumlarının gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı saptanmıştır. Görüşmeye katılan gençlerin birçoğu okullarda öğretmenlerin ve mesleki hayatlarında işverenlerin, eşit olmayan tutumları sebebiyle kendilerini mağdur hissettiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında Türk ebeveynlerinin Alman Eğitim Sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları da gençleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :