Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa feodalitesi ile osmanli timar sistemi üzerine bir mukayese

Yazar kurumları :
Batman Üniversitesi1, Selçuk Üniversitesi2
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Like many institutions of Ottoman State, Fief system, which was the basic land management and tax collecting system, is easterner rather than westerner because of its own authenticity and sources. As  a  matter  of  fact,  it  will  be  truer  that  we search  for  the  roots  of  fief  system  in  “katia”  system  of Abbasids or “ikta” system of Seljuks first; not in the feudal system of western communities. Ottoman Fief system has been compared with European Feudal system. To tell the truth, the differences between these two systems are more than the similarities. The fact that the researches based on archive records of Ottoman Fief system are at a rate that they can be neglected when compared to what has been carried by westerners has resulted in handling the studies in this field from a European point of view. In this study, a comparison will be performed by establishing the similarities and differences between Ottoman Fief system and European Feudal system.

Özet İngilizce :

Osmanlı  devletinin  birçok  kurumu  gibi  temel  toprak  yönetim  ve  vergi  toplama  sistemi  olan Tımar  sistemi  de  kendine  özgü  ve  kaynakları  itibariyle  de  batılı  olmaktan  çok  doğuludur.  Gerçekten Tımar sisteminin kökenlerini kendisinden önce batı toplumlarında feodal sistemde değil Abbasilerdeki katia sisteminde veya Selçuklulardaki ikta siteminde aramak daha doğru olur. Osmanlı  Tımar  sistemi Avrupa  feodal  düzeniyle  karşılaştırılmıştır.  Aslında  iki  sistemin birbirinden farklılığı  benzerliğinden  çok  daha  fazladır.  Osmanlı  Tımar  sisteminin  arşiv belgelerine dayalı araştırmalarının, batılılar tarafından yapılanlara kıyasla her zaman ihmal edilebilecek bir oranda kalması bu sahada yapılan çalışmaların Avrupalı bir bakış açısıyla ele alınması sonucunu doğurmuştur.Bu  çalışmada  Osmanlı  Tımar sistemi  ile  Avrupa  feodal  düzeni  arasındaki  benzerlikler  ve farklılıklar ortaya konularak mukayese yapılacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :