Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asynchronous computer-mediated communication in teaching turkish as a foreign language

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Teaching  Turkish  as  a  Foreign  Language  (TFL)  has  drown  a  great  attention  of  researchers because of several reasons such as business, academic and social needs, travel, and intermarriages, etc. Therefore, there have been several surveys carried out in this field recently. However, this field requires more studies on awareness of possible mistakes of learners and technology in education, one of which is the  usage  of  asynchronous  computed  mediated  communication (ACMC).  When  considered  the  other mostly  spoken  languages  such  as English,  Russian,  and  Chinese,  it  is  seen  that  there  are  countless possibilities  for  learners to  succeed  it  to  a reasonable  extent not  only  via books but  also  via  ACMC. Bearing  in  mind  Turkish  as  the  fifth  widely  spoken language  and  the  importance  of  technology  in education,  this  study  aims  at drawing  attention  of  Turkish  language  instructors  how  ACMC  helps learners use linguistic form and content; and to what extent it  increases novice teachers‟ awareness for possible linguistic problems beyond learners‟ production. 

Özet İngilizce :

İş,  seyahat,  akademik  ve  sosyal  ihtiyaçlar  ile  evlilik  gibi  çeşitli  nedenlerle önem  kazanan Türkçenin  yabancı  dil  olarak  öğretimi,  araştırmacıların  büyük ilgisini  çekmektedir.  Bu  yüzden,  son zamanlarda  bu  alanda  birçok  araştırma yapılmaktadır.  Ancak  bu  alanda  öğretmenlerin  öğrencilerin muhtemel hatalarına farkındalık ve eğitimde teknolojinin bir alanı olan  eşzamanlı olmayan bilgisayar destekli iletişim  kullanımı üzerine daha çok çalışma yapmak gerekmektedir. İngilizce, Rusça ve Çince gibi  en  çok  konuşulan  diller  göz  önüne  alındığında öğrencilerin  sadece  kitap  ile  değil  aynı  zamanda eşzamanlı  olmayan  bilgisayar destekli  iletişim  alanında  da belirli  bir  ölçeğe  kadar  başarılı  olmak  için sayısız olanaklardan  yararlandıkları  görülmektedir.  Dünyada  en  çok  konuşulan  beşinci dil  olan Türkçenin  öğretimi  ve  özellikle  eğitimde  teknolojinin  önemi  göz  önüne alınırsa,  bu  çalıĢma:  1) öğrencilerin dilsel yapı ve bütünceyi öğrenirken  eşzamanlı olmayan bilgisayar destekli iletişimden  nasıl yararlandıkları  ve  2)  deneyimsiz yabancı  dil  Türkçe  öğretmenlerinin  öğrencilerin  yaptıkları  hataların gerisinde bulunan  olası  problemlere  ne  dereceye  kadar  duyarlılık  göstermeleri gerektiğine  dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :