Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aşkin iki yüzü: emma ve asya örnekleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

The  love  has  been  one  of  the  most  important  themes  of  the  world  literature  throughout  the history. In each period, all literary movements expressed their principles through the love. The works written in the primitive periods of the history are related to the love. In Gilgamesh Epopee known as one of the most ancient works in the history, it was the love which had the hero Gilgamesh rebelled (Duralı 2007). In  Iliad  which is one of the historical works, Homer relates that the Trojan War occurred due to the love (Homeros 2012). In all the middle age literatures, the adventures of the chevaliers are related to the love. In the following periods, the place that the love occupies in the literature continues exactly in the same way as the preceding periods. The love in the romantic works came out  on the apex in the history. For the romantic writers, the indispensable element of their life has been the love and it was the love that gives the form to the life.The  independent  anarchist  sentimentality  of  Jean  Jacques  Rousseau  (Göker  1982,  26),  the theatres related to the love of Shakespeare (Toker 1987, 51–76), the desperation of the young Werther of Goethe (Goethe 2009), the lines filled with passion and melancholic expressions of Alfred de Musset, Gerard  de  Nerval,  Alphonse  de  Lamartine  and  other  romantic  poets  (Berk  2001,  111-90),  the  selfinterested  philosophy  of  Stendhal  knitted  with  romantism  and  love,  the  religious  conception considerably romantic of Chateaubriand, the works related to the praise to the willpower   of imagination of Victor Hugo, the musical works of Mozart, Haydn, and Beethoven shaking and confusing the spirit, all these writers gave form to the time where they were living. This fictive world based on the love and sentimentality that the romantic writers presented to their readers caused a lot of irreparable problems in the human spirit. The sentimental love exhibited by the romantics in XIX th century has been transformed in  illness  of  the  century  (mal  du  siècle).  A  lot  of  melancholic  people  became  types  inclinable  to  the suicide. The fictive and imaginative world stands against the real world.The people having a spirit a little sentimental took the portion from the period where they were living and  get  stuck between  the  fictive  and imaginative  world  created  by  the romantics  and  the real world where they were living. In this just time Gustave Flaubert comes to the help of people suffocating from this melancholic atmosphere fictively created by the romantics. The novel of Flaubert  Madame Bovary  (Flaubert 2001) judged and condemned the romantism and sends it to the scaffold and labelled the poster written as “this didn‟t make anybody happy” on its neck. Madame Bovary  is the first work to be studied in this article. The second work is  Selvi Boylum Al Yazmalım/ The Girl with the Red Scarf (Aytmatov 2000). The film adapted by Atıf Yılmaz (Yılmaz 1977) from the work of Cengiz Aytmatov changed the axis of the Turkish Cinema and put an end to the Romantic Movement. In  this  article,  we  are  going  to  treat  comparatively  these  two  characters  by  taking  the  points above mentioned into consideration.

Özet İngilizce :

Aşk,  tarih  boyunca  dünya  edebiyatının  en  önemli  temalarından  biri  olmuştur.  Tarihin  bütün dönemlerinde  bütün  edebi  akımlar,  kendi  ilkelerini  aşk  üzerinden  ifade  etmiştirler.  Tarihin  ilk dönemlerinde  yazılan  eserler  dahi  hep  aşk  üzerinedir.  Bilinen  en  eski  eser  olan  Gılgamış  destanında destan kahramanı Gılgamışı (Duralı 2007) isyan ettiren aşktır. Yine günümüze ulaşan en eski eserlerden Homeros‟un  İlyada‟sında (Homeros 2012), Truva savaşanın aşk yüzünden çıktığı anlatılır. Bütün orta çağ  edebiyatında,  şövalyelerin  maceraları  hep  aşk  üzerinedir.  Daha  sonraki  dönemlerde  de  aşkın edebiyatta  tuttuğu  büyük  yer  aynen  devam  etmiştir.  Romantik  yazarlarda  aşk,  tarihinin  zirvesine yükselmiştir. Nitekim onlar için hayatın vazgeçilmezi aşktır ve hayata şekil veren de odur. Rousseau‟nun  kendi  başına  buyruk  anarşist  duygusallığı,  (Göker  1982,  26),  Shakespeare‟nin aşk  temalı  tiyatroları  (Toker  1987,  51–76),  Goethe‟nin  Genç  Werther‟inin  (Goethe  2009)  çaresizliği, Musset‟nin, Nerval‟in, Lamartine‟nin ve diğer romantik şairlerin tutku dolu dizeleri (Berk 2001, 111 -90)  Stendhal‟in  romantizm  ve  aşkla  örülü  çıkarcı  felsefesi,  Chateaubriand‟ın  oldukça  romantik  din algısı, Hugo‟nun iradenin hayali gücüne övgü mahiyetindeki eserleri, Mozart, Haydn, Beethoven gibi romantik müzisyenlerin ruhu çalkalayarak allak bullak eden müzikal yapıtları yaşadıkları döneme şekil vermiştir. Romantiklerin aşka dayalı olarak okurlarına sundukları bu kurgusal dünya, pek çok sıkıntılara neden olur. XIX.  Yüzyılda aşk, asrın hastalığına (mal du siècle) dönüşür. Pek çok melankolik, intihara meyilli tip ortaya çıkar. Hayal dünyası gelip gerçeğin karşısına dikilir. Biraz  hassas  ruha  sahip  olan  insanlar,  yaşadıkları  dönemden  nasiplerini  alarak  bu  iki  dünya arasına  sıkışır  kalır.  İşte  o  sıralar  insanların  imdadına  Flaubert  yetişir.  Flaubert‟in  Madame  Bovary (Flaubert  2001)  eseri  romantizmi  yargılar  ve  mahkûm  eder.  Onu  darağacına  gönderir,  boynuna  da „kimseyi mutlu edememiştir‟ yaftasını asar. İşte bu makale de i ncelenen birinci eser budur. İkinci eser ise  Cengiz  Aytmatov‟un  Selvi  Boylum  Al  Yazmalım  (Aytmatov  2000)  adlı  eseridir.  Her  ne  kadar  iki eserde  aynı  toplumsal  yapı  olmasa  da,  Aytmatov‟un  eserinden  Atıf  Yılmaz tarafından uyarlanan  film (Yılmaz 1977) Türk sinemasının yönünü değiştirmiş, Türk sinemasındaki romantik akıma son vermiştir. Biz  bu  makalede  bu  gerçekleri  göz  önünde  bulundurarak  iki  karakterin  ve  dünyalarının karşılaştırmalı analizini yaptık.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :