Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu’da evren (evran) inanışı ve bu inanışın kökenleri

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlık tarihi boyunca yılanlarla ilgili söylenenler ve yazılanlar çok fazladır. İnsanların yılanın üzerine yüklediği anlamların çokluğu ve çoğu zaman bu anlamların zıtlığından dolayı bu hayvan günümüzde bile gizemli bir canlı olma özelliğini korumaktadır. Yılanlar mitolojik dönemlerden günümüze kadar insanoğlunun hayatında her zaman var olmuş ve birçok medeniyetin mitolojisinde tanrı olarak telakki edilmiştir. Bu makalede önce tarih boyunca insan hayatında var olduğuna inanılan mitolojik yılanlar ve bu yılanlarla ilgili inanışlar hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Dinler tarihinde yılanlar ve yılanlara yüklenen sembolik anlamlar hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Anadolu'da evren (evran) adıyla bilinen dev yılana dair bilgi verilmiştir. Daha sonra "Medeniyetler Tarihinde Evren (Evran) Benzeri İnanışlar" adlı bölümde çeşitli medeniyetlerde evren (evran) inanışına benzeyen mitolojik yılanlar tespit edilmiştir. Bu yılanlardan özellikle günümüz Anadolu halk kültüründe evren (evran) olarak düşünülen yılanla benzer özelikleri olanlara çalışmamızda yer verilmiştir. Daha sonra "Günümüz Anadolu Halk Kültüründe Evren (Evran) İnanışı" bölümüne geçilmiş ve bu bölümde evren (evran) inanışına dair çeşitli kaynak kişilerden derlenen veya çeşitli tezlerden alınan anlatılara yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise evren (evran) inanışı ile diğer medeniyetlerdeki evren (evran) benzeri yılanlara dair inanışlar mukayese edilerek bu inanışın kaynağına ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Along the history of humanity, stories and writings about snakes are so much. Thanks to the muchness of the meanings that people attribute to snakes and generally the frequency of these meanings, this animal keeps continue the feature of being mysterious living in the present day. Snakes have existed in people's life from mythological age to the present day and they had been symbolized as god in the mythology of many civilization. In this article, firstly information about the mythological snakes which are believed to be exist in people's life along the history and the beliefs about these snakes is given. After giving information about the snakes and the symbolic meaning that attribute to these snakes in the religion's history, it is mentioned about huge snakes which are called evren (evran) in Anatolia. The mythological snakes are determined which are similar to evren (evran) belief in diverse civilizations in the section of "Like Evren (Evran) Beliefs in History of Civilizations". It is explained the snakes which are similar to those known as evren (evran) in Anatolia folk culture in the present day. Lastly, evren (evran) belief is explained in the section of "Evren (evran) Belief of Today in Anatolia Folk Culture" through citations from diverse expert witnesses and thesis. In the conclusion part, it is tried to have information about evren (evran) belief by comparing the belief of evren (evran) and snakes' belief similar to evren (evran) in other civilizations.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :