Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aksiyon araştirmasi araciliğiyla okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Reading  is  a  complex  processes  including  components  such  as  meaning  making,  thinking, evaluating, and relating. Behind this processes, reading comprehension resides. Pupils are expected to use various strategies behind, during and after reading in order to develop their reading comprehension skills. Primary school  teachers are also expected to create convenient environments to develop pupils’ reading comprehension skills. The purpose of this study is to develop deficient pupils’ understanding skill  of  reading  comprehension.  With  this  purpose,  PRSOE  (Predicting-Reviewing-SummarizingOrganizing-Evaluating), one of the strategies of reading comprehension is used, and the effect of this strategy on pupils’ skill of reading comprehension is investigated accordingly. The study is carried out by  means  of  an  action  research,  which  is  one  of  the  methods  of  critical  theory  research  approach. Critical theory approach uses both the methods of quantitative and qualitative research approaches. The basic aim of action research, which is used in this approach, is to improve any sit uations. Diaries and natural observations are used as research tools. The sample of the study is three deficient pupils who are studying  in  a  primary  school  located  in  the  city  of  Kars. The  sample  is nonrandom  in  which  simple random  sampling  is  used.  The  duration  of  the  study  is  22  working  days.  The  study  has reached  to  a conclusion that the strategy  of PRSOE has positive effect  on deficient pupils’ understandings kills of reading.  It  is  hoped  that  the  study  can  put  lights  on  the  topic  of  how  to  develop  deficient  pupils’ understandings kills of reading for primary school teachers.

Özet İngilizce :

Okuma,  anlam  kurma,  düşünme,  değerlendirme,  ilişki  kurma  gibi  çeşitli  öğelerden  oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin özünde ise okuduğunu anlama vardır. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilebilmeleri için okuma öncesi, sırası ve sonrasında çeşitli stratejileri kullanmaları gerekmektedir.  Sınıf  öğretmenleri  öğrencilerin  bu  stratejileri  kullanmalarını  sağlayarak  okuduğunu anlama  becerisinin  geliştirilmesi  için  uygun  eğitim  ortamları  oluşturmalıdırlar.  Bu  bağlamda araştırmanın  amacı,  okuduğunu  anlama  becerisi  yetersiz  olan  öğrencilerin  bu  becerilerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla, okuduğunu anlama stratejilerinden TİÖD (Tahmin - İnceleme – Özetleme – Örgütleme  -  Değerlendirme)  Okuduğunu  Anlama  Stratejisi  kullanılmış  ve  bu  stratejinin  öğrencilerin okuduğunu  anlama  becerisi  üzerindeki  etkisi  araştırılmıştır.  Araştırma,  eleştirel  kuram  yaklaşımı çerçevesinde  aksiyon  araştırması  yöntemi  ile  yürütülmüştür.  Eleştirel  kuram  yaklaşımı,  nicel  ve  nitel araştırma  yaklaşımlarının  yöntemlerinden  etkin  olarak  yararlanır.  Bu  kuram  içerisinde  kullanılan aksiyon  araştırmasının  temel  amacı,  herhangi  durumu  geliştirmektir.  Araştırmada  veri  toplama  aracı olarak  günlük  ve  doğal  gözlemlerden  yararlanılmıştır.  Araştırmanın  örneklemini  Kars  iline  bağlı  bir ilköğretim  okuluna  devam  eden  üç  öğrenci  oluşturmaktadır.  Örneklem  tekniği  ise  olasılık  dışı örnekleme kapsamında tipik durum örneklemesidir. Araştırmada her gün bir çalışma olmak koşuluyla toplamda  22  günlük  çalışma  yapılmıştır.  Araştırma  sonucunda, TİÖD  okuduğunu anlama  stratejisinin öğrencilerin  okuduğunu  anlama  becerisini  geliştirdiği  sonucuna  ulaşılmıştır.  Araştırmanın,  sınıf öğretmenlerine,  okuduğunu  anlama  becerisi  yetersiz  olan  öğrencilerin  bu  becerilerini  nasıl geliştirecekleri konusunda ışık tutabileceği düşünülmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :