Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aday öğretmenlerin ders araç gereçlerini kullanma durumlari üzerine bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

There are various factors that help teachers to use their technics and strategies efficiently. One of them is the teachers’ self – sufficiency perceptions that are related to applying strategies and methods into their courses. The other factor is circumstances at school. It is clear that teachers get used to the old methods and they neglect the technological requirements and teaching materials. The teachers who  not improve themselves are not able to follow the new developments and they sometimes need help  from the younger teachers who have just started their careers.In that study, the prospective teachers’ teaching material requirements at the schools when they have just started to work have been analyzed. It has been searched how good the teachers are at  using teaching materials although they have just graduated from their universities.The prospective teachers have been asked which tools, sources and methods they use or which of  them  they  do  not prefer.  They  have  been  asked  to  determine  why  they  do  not  pr efer  using technological products. Although they are new graduates from university, some prospective teachers have stated that they can not use technological tools. Some  of these tools were used during classes at universities but they were not able to follow new developments. They sometimes can not find the products they need or they are not allowed to use them although they are available at school. They have stated that they would like to adapt new technology into their classes but they have problems in providing those products. 

Özet İngilizce :

Öğretmenlerin  yöntem  ve  tekniklerini  etkili  şekilde  kullanmalarını  sağlayan  çeşitli  etkenler vardır.  Bunlardan  birisi  yöntem  ve  tekniği  uygulamaya  ilişkin  öğretmenlerin  öz  yeterlik  algılarıdır. Diğer  etken  ise  okulların  mevcut  durumlarıdır.  Öğretmenlerin  çalışma  hayatlarının  belirli  yıllarından sonra mevcut sisteme alışmalarından dolayı yöntem ve teknikler için ders araç gereçlerini  ve teknolojik gereksinimlerini göz ardı ettikleri görülmektedir. Kendini geliştiremeyen öğretmenler zamanla eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edemez hale gelmektedir. Bazen de göreve yeni başlayan öğretmenlerden bu konuda yardım isterler. Bu  çalışmada  aday  öğretmenlerin  mesleğe  başladıkları  ilk  zamanlarda  çalıştığı  kurumlardaki ders araç gereçlerine ulaşma ve kullanma durumları incelenmiştir. Öğretmenlerin yeni mezun olmalarına rağmen  derslerde  öğretim  araç  gereçlerini  ne  kadar  kullandıkları  araştırılmıştır.  Ders  araç  gereç ihtiyaçları çalıştığı okullarda karşılanıp karşılanmadığı ve derslerine uygun olarak teknolojiyi ne kadar kullandıkları incelenmiştir. Öğretmen  adaylarına  derslerinde  hangi  ders  araç-gereci  kullandıkları,  hangilerini kullanmadıkları  ve  hangilerini  kullanmak  istedikleri  sorulmuştur.  Öğretmenlerden  teknolojik  ürünleri neden kullanamadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Çalışmadaki  öğretmenler  yeni  mezun  olmalarına  rağmen  bazı  teknolojik  ürünleri kullanamadıklarını  belirtmişlerdir.  Üniversite  yıllarında  bazı  araçların  ders  içinde  kullanıldığını söylemişlerdir. Ancak üniversitelerin teknolojik gelişmeleri takip edemediklerini belirtmişlerdir. Okulun ihtiyaçlarının  yeterli  olmamasının  yanında  derslerine  uygun  teknolojik  araçlara  ulaşmada  sıkıntı yaşadıklarını  söylemişlerdir.  Bazen  okulda  istedikleri  teknolojik  ürünlere  ulaşamamaları  bazen  de okulda  olduğu  halde  yönetimin  yeni  teknolojik  araçları  kullanmalarına  izin  vermemeleri  bu  araçlara ulaşmalarını  engellemektedir.  Öğretmen  adaylarının  birçoğu  derslerinde  çeşitli  teknolojik  ürünü kullanmak istediklerini ama ulaşamadıklarını söylemişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :