Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

9. sinif kimya dersi öğretim programindaki yapilandirmaciliğa dayali öğelerin öğretmenler tarafindan uygulamaya yansitilmasi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

This  study  aimed  at  investigating  how  intended  constructivist  principles  in  the  9th  grade chemistry  curriculum  have  been  implemented  into  practice  by  the  teachers.  Thus,  it  is  intended  to evaluate  the  consistency  between  the  intended  chemistry  curriculum  and  observed-implemented chemistry  curriculum  by  the  teachers.  A  qualitative  evaluative  case  study  guided  this research  study. This  study  was  carried  out  with  23  chemistry  teachers,  working  in  the high  schools  in  Erzurum  city center, were selected by convenient sampling method. The data were collected through semi -structured interviews under the guidance of “Teacher Interview Form (TIF)” and classroom observations through “Chemistry  Class  Constructivist  Environment  Observation  Form  (CCCEOF)”  developed  by  the researchers. Observations were carried out with five chemistry teachers selected among the interviewed 23 chemistry teachers who worked in different types of high schools. These teachers were observed in total of 68 class hours (45 minutes each class) and observations were recorded with the help of a video recorder. The interview and observation data were subjected to content analysis and presented in tables. The  findings  showed  that  the  constructivist  principles  intended  in  the  chemistry  curriculum reflected into  practice  mostly  in  a  traditional  way  by  the  teachers. The  results  indicated  a  serious  discrepancy between the intended chemistry curriculum and observed chemistry curriculum.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, 9.sınıf kimya dersi öğretim programında öne çıkarılan yapılandırmacılığa dayalı öğelerin  öğretmenler  tarafından  uygulamaya  nasıl  yansıtıldığının  incelenmesi  amaçlanmıştır.  Böylece, amaçlanan (intented) kimya dersi öğretim programı ile öğretmenler tarafından uygulanan (GözlemlenenObserved)  kimya  dersi  öğretim  programı  arasındaki  uyum  belirlenerek  bir  değerlendirme  yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel yaklaşımlardan biri olan değerlendirici durum çalışması (evaluative case study) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Erzurum il merkezinde uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 23 kimya öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı -yapılandırılmış  “Öğretmen  Görüşme  Formu  (ÖGF)”  ve  “Kimya  Dersi  Yapılandırmacı  Ortam  Gözlem Formu  (KDYOGF)”   kullanılmıştır.  Gözlem  çalışması,  görüşülen  23  öğretmen  arasından  seçilen  ve farklı  okul  türlerinde  görev  yapan  beş  öğretmenle  yürütülmüştür.  Bu  öğretmenlerin  68  ders  saati gözlenmiş (her sınıf 45 dakika) ve gözlemler video kamera yardımıyla da kayıt altına alınmıştır. Gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen  bulgulara  göre,  kimya  dersi  öğretim  programı  uygulamalarında  yoğunluklu  olarak  geleneksel anlayışın  hâkim  olduğu  sonucuna  varılmıştır.  Sonuçta  amaçlanan  kimya  dersi  öğretim  programı  ile gözlemlenen-uygulanan kimya dersi öğretim programı arasında ciddi bir uyumsuzluk tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :