Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

22 temmuz, oslo, norveç: toplum kendini sorguluyor breivik saldirisi örnek olayi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1, Yaşar Üniversitesi2
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

The  existing  research  is  a  monitoring  study,  deals  with  the  media  representation  of  Breivik terror  attack in Norvegian media, which caused death  of 77 people on 22th of July,  2011. The research applied  content  analysis  to  the  news  headlines  and  comments  of  selected  3  popular  and  serious newspapers  -Aftenposten, Dagbladet  and Verdens Gang (VG)-  which were published between 22 July-01 August in order to understand how Breivik case was represented in the news coverage. Furthermore, as targeting an extensive analysis, existing study also applied a frame analysis to find out which aspects of the Breivik attack were covered in the media. In the framework of the study the tracks of societal discourse caused by Breivik case were analysed within the Norwegian media. The content and headlines of  1643  news  items  which  were  published  between  (22  July  -22  November)  were  analysed  and furthermore  it was applied framework analysis  of  34  news items which were appeared in the selected newspapers.       The  political  parties,  right-wing  politicians,  muslims  in  Norway  were  actors  of  the discourses. The findings of the study reveals the fact that it is possible to dominate terror   related event with  the  discourse  of  democracy,  tolerance,  love and  openness.  As  a  young  Labour  Youth  Party politician, Helle Gannestad, stated   “If one man can generate so much evil, imagine how much love we together can  create.”  The  Norwegian  society  and the  media represent  a  unique example  to  the  whole world by  handling  and reacting the existing terror attack.

Özet İngilizce :

22  Temmuz  2011  tarihinde  77  kişinin  ölümüne  yol  açan  Breivik  terör  saldırısının  Norveçbasınındaki  haber  temsilini  ele  alan  çalışma,  bir  medya  izleme  araştırmasıdır.  Araştırma,  ülkede yayınlanan ciddi ve popüler basın örnekleminden seçilen 3 gazetenin –Aftenposten, Dagbladet, VerdensGang (VG)–  22 Temmuz-  01 Ağustos tarih aralığındaki haber ve manşetlerine uygulanan içerik analizi yöntemiyle Breivik olayını nasıl yansıttığını ele almaktadır. Olaya ilişkin haber ve yorum çerçevelerininde  belirlenerek  analiz  edildiği  çalışma,  konunun  hangi  yönünün  öne  çıkarıldığını  ortaya  koyarak,kapsamlı  bir  analiz  gerçekleştirmeyi  hedeflemiştir.  Çalışmada  haber  manşetlerine  uygulanan  içerikanalizinin  yanı  sıra  haber  ve  yorumlara  uygulanan  çerçeve  analizi  yöntemiyle,  Brei vik  olayının  yol açtığı  toplumsal  tartışmanın  izleri,  Norveç  medyası  üzerinden  incelenmiştir.  Çalışma  kapsamında gazetelerde  (22  Temmuz  -22  Kasım)  yer  alan  1643  yazı  biriminin  içerik  ve  haber  başlıkları  analiz edilirken aynı gazetelerden seçilen 34 haber ve yorum yazısına da çerçeve analizi uygulanmıştır. Siyasi partiler,  sağ  eğilimli  politikacılar,  Norveç‟te  yaşayan  Müslümanlar  bu  tartışmaların  aktörleridir. Çalışmanın  bulgularına  göre  terörle  ilişkili  bir  olayda  bile  demokrasi,  hoşgörü,  sevgi  ve  açıklık söylemlerinin  baskın  olması  mümkündür.  Genç  İşçi  Partisi  politikacısı  Helle  Gannestad‟ın  da vurguladığı üzere “ Eğer bir kişi bu kadar kötülük yapabiliyorsa, düşünün hep birlikte ne büyüklükte bir sevgi  yaratabileceğimizi.”  Norveç toplumu ve medya tüm dünyaya terör saldırısının nasıl ele alınarak tepki verilebileceği konusunda örnek olmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :