Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2005-2010 yillari arasinda matematik eğitimi alaninda türkiye’de yapilan yüksek lisans ve doktora tez çalişmalarinin içerik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

This is because the investigation of educational  studies and their proper organization will helpthe other researchers who want to conduct related  studies.  In this study,  master theses and dissertations in mathematics education published between 2005 and 2010 in Turkey are examined.   For this purpose, 150 theses and dissertations retrieved from the thesis centre in the Turkish Council of Higher Education (YOK) were examined. The publication classification form was  used to examine the relevant theses. As a result  of  the  study,  it  was  found  that the  use of  quantitative  method  was  high, most  frequent  areas studied  in  mathematics education  included  teaching,  majority  of  the  samples  involved  in  the  studies were primary education (6-8) and the sample size ranged from 31 to 100 individuals and finally it was realized that percent-frequency and use of the t-test in the data analysis method came to the fore.  During recent years, it was  argued that teaching mathematics  should be in a process of change as those in   the other  disciplines  (National  Council  of  Teachers  of  Mathematics.    From  this  perspective,  it  is recommended  that  similar  studies  should  be  periodically  conducted  to determine  the  development  of research in mathematics education periodically. This  would help researchers to see the current trends and shifts to envisage the future research areas. In addition,  it is recommended to represent the results of meta-analysis  of similar studies to see the contribution of  a specific research area to the mathematics education in Turkey.

Özet İngilizce :

Eğitim  araştırmalarının  belirli  aralıklarla  incelenmesi,  düzenlenmesi  ilgili  alanda  çalışma yürütmek isteyen bilim insanlarına ışık tutması açısından önemlidir.  Bu çalışma, Türkiye’de 2005-2010 yılları  arasında  matematik  eğitimi  alanında  yapılan  yüksek  lisans  ve  doktora  tezlerinin  bir  içerik analizidir.  Bu  amaçla,  Yüksek  Öğretim  Kurumu  (YÖK)  tez  merkezi  taranmış  ve  tam  metin  olarak ulaşılan  150  tez  incelenmiştir.  İlgili  tezleri  değerlendirmek  için  tez  sınıflama  formu  kullanılmıştır. Çalışma  sonucunda  incelenen  tezlerde, nicel araştırmaların daha  çok  tercih  edildiği, araştırma konusu olarak  öğretim  çalışmalarının  ön  planda  olduğu, araştırma örneklemi  olarak  ilköğretim ikinci  kademe (6-8.  sınıflar)  öğrencilerinin  tercih  edildiği,  örneklem  büyüklüğünün  31-100  kişi  ve  son  olarak  veri analiz  yönteminde  yüzde-frekans  ve  t-testi  kullanımının  ön  plana  çıktığı  belirlenmiştir.   Matematik öğretiminin, son  yıllar içerisinde, diğer   pek çok  alanda olduğu gibi bir değişim  içerisinde  olduğu  ya  da olması  gerektiği  düşüncesinden  hareketle  ileriki  dönemler  de  Türkiye’de  matematik  eğitimi araştırmalarının  durumunun  belirlenmesi  amacıyla  benzer  çalışmaların  belirli  aralıklarla  yapılmasının yararlı  olabileceği  düşünülmektedir.  Böylece  matematik  eğitimi  araştırmacılarının,  araştırma eğilimlerini  devamlı  olarak  incelemek  ve  ilerideki  eğilimleri  belirlemek,  Türkiye’deki  matematik eğitimi  araştırmalarının  durumunu  bir  bütün  olarak  görmek  için  oldukça  önemlidir.  Çalışmadan  elde edilen  sonuçların  matematik  eğitimcilerine  özellikle  de  yeni  araştırmalara  gelecekte  yapacakları akademik  çalışmaların  kapsamlarını genişletmelerine  ve uygun kararlar  almalarına  yardımcı  olacağına inanılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :