Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tesam Akademi Hakemli Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği perspektifinden merkezi yönetim - yerel yönetim ilişkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, köklü bir yerel yönetim geleneği bulunan ve yerel özerkliğin genel kabul gördüğü Avrupa Birliği ülkelerinde merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerini incelemektedir. Kamu yönetiminin etkinliğinin ve yönetime katılma olgusunun daha da önem kazandığı günümüzde, yönetimler arası ilişkilerin yeniden ele alındığına ve bu bağlamda merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinin rasyonel bir zemine oturtularak, her iki yönetim düzeyinin işlevsel kılınmaya çalışıldığına tanık olunmaktadır. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, siyasi, toplumsal ve ekonomik yapılar tarafından belirlenmekte, dolayısıyla bu ilişkinin doğası, bir toplumun geçmişten getirdiği birikimlerin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bu konudaki Avrupa deneyiminin tarihi bir perspektifte ele alındığı ve bugünkü durumun tartışıldığı çalışmada, sözü edilen ilişkiler; görev ve yetki paylaşımı, gelir bölüşümü ve idari vesayet kriterleri çerçevesinde analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

This article reviews the relations between central administration-local administration in the states of European Union. This study aims to examine the relations central authority-local authorities progress of the 19th and 20th Centuries. In the second part, this article analyzes the context of current structural and functional conditions in the country of European Union. The great European organization sponsored the development of local administrations and local autonomy. The European Union designed about development of the local authorities, it developed significant interactive processes. As a result, with respect to situation, the European Union concludes the conceptual framework for local and regional administrations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :