TEKRARLI YIKAMANIN FARKLI ÜRETİM PARAMETRELERİYLE ÜRETİLMİŞ İĞNELENMİŞ VE KALENDERLENMİŞ DOKUSUZ YÜZEY TEMİZLİK BEZLERİNİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı; farklı koşullarda üretilen iğnelenmiş ve ısıl bağlanmış dokusuz yüzey temizlik bezlerinin 0, 1, 5, 10 defa yıkama sonrasındaki fiziksel ve performans özelliklerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla, farklı gramajlarda olan, polyester ve viskon lifi içeren ve iğnelendikten sonra ya sıcak silindirlerle ya da sıcak hava ile ısıl bağlama uygulanmış dokusuz yüzey temizlik bezi materyal olarak seçilmiştir. Bütün numuneler standart yıkama işlemi ile 1, 5 ve 10 defa yıkanıp test edilmiştir. Yıkama sonrasında; gramaj, kalınlık, yoğunluk, aşınma dayanımı, patlama mukavemeti ve su emme kapasitesi özellikleri analiz edilmiş ve üretim işlemlerindeki farklılıklar dikkate alınarak ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, sıcak hava ile bağlama uygulanmış numunelerin sıcak silindirlerle olan eşleniklerine göre yıkamadan sonra daha iyi performans özelliklerine sahip olduklarını göstermiştir.

THE EFFECT OF REPEATED LAUNDERING ON PROPERTIES OF NEEDLED AND CALENDERED NONWOVEN CLEANING MATERIALS PRODUCED WITH DIFFERENT PROCESS CONDITIONS

The aim of this study is to evaluate the physical and performance properties of needled and thermal bonded nonwoven cleaning materials produced with different conditions after changing washing cycles; 0, 1, 5 and 10 cycles. For this purpose, 5 different nonwoven cleaning materials with different areal weights containing polyester and viscose fibers and produced by either calendering or through air bonding after needling process was selected as material. All the samples were washed with standard washing procedures for 1, 5 and 10 times and tested before and after washing cycles. The variation in areal weight, thickness, bulk density, abrasion resistance, bursting strength and water absorption capacity was analyzed and assessed in detail considering production process difference. The results derived from the study indicated that through air bonded samples had better performance properties after washing cycles compared with calendered counterparts.

Kaynakça

1. EDANA 2012 Nonwoven Production Statistics, www.edana.org, 2015.

2. Batra S. K. and Pourdeyhimi B., 2012, “Introduction to Nonwovens Technology”, Destech Publications, USA.

3. Dharmadhikary R. K., Gilmore T. F., Davis H. A., & Batra S. K., 1995, “Thermal Bonding of Nonwoven Fabrics”, The Textile Institute, Textile Progress, 26(2), New York.

4. Desai A.N., Balasubramanian N. 1994, “Critical Factors Affecting the Properties of Thermal-Bonded Nonwovens with Special Reference to Cellulosic Fibres”, Indian Journal of Fibre&Textile Research, Vol: 19, pp: 209-215.

5. Onal L., Candan C., 2003, “Contribution of Fabric Characteristics and Laundering to Shrinkage of Weft Knitted Fabrics”, Textile Research Journal, Vol: 73(3), pp: 187-191.

6. Can,Y., Akaydın M., 2013, “Effects of Laundering Process on Abrasion and Wrinkle Resistance of Cotton Plain Fabric”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol: 23(1), pp: 49-54.

7. Duru S. C., Candan C., 2012, “Effect of Repeated Laundering on Wicking and Drying Properties of Fabrics of Seamless Garments”, Textile Research Journal, Vol: 83(6), pp: 41-55.

8. Değirmenci Z., Çelik N., 2014, “An Investigation on the Influence of Laundering on the Dimensional Stability of the Denim-Like Knitted Fabrics”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol: 24(4), pp: 363-370.

9. Anand S. C., Brown K. S. M., Higgins L. G., Holmes D. A., Hall M. E. and Conrad D., 2002, “Effect of Laundering on the Dimensional Stability and Distortion of Knitted Fabrics”, AUTEX Research Journal, Vol: 2(2), pp: 85-100.

10. Palamutçu S., Keskin R., Şengül M., Devrent N., İkiz Y., Hasçelik B., “Physical Properties of Antibacterial Treated Cotton Fabrics and Effect of Laundry Cycle”, Annals of The University of Oradea Fascicle of Textiles, Leatherwork, pp: 79-82, http://textile.webhost.uoradea.ro/Annals/Vol%20XV-no%20I/Art.%20nr.%2015,%20pag%2079-82.pdf ,

11. Lau L., Fan J., Siu T., Siu L. Y. C., 2002, “Effects of Repeated Laundering on the Performance of Garments with Wrinkle-Free Treatment”, Textile Research Journal, Vol: 72(10), pp: 931-937.

12. Kwon Y. A., Sarmadi A. M., 1995, “Wettability of Nonwoven Fabrics: Effect of Laundering on Water Absorption”, Clothing and Textiles Research Journal, Vol: 13(1), pp: 17-28.

13. Sawhney P., Reynolds M., Allen C., Slopek R., Nam S., Condon B., 2012, “Effect of Laundering Hydroentangled Cotton Nonwoven Fabrics”, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Vol: 7(3), pp: 103-110.

14. Çinçik E., Yıldız S. C., Yıldırım Ö., The Influence of Repeated Washing on Abrasion Resistance of Nonwoven Cleaning Materials/Cloths/Wipes Produced with Different Process Conditions, The Fiber Society’s Spring 2016 Conference: Textile Innovations-Opportunities and Challenges, University of Haute Alsace, 25-27 May 2016, Mulhouse/France.

15. AATCC TM-135-2000: Standard test method for determining dimensional changes in automatic home laundering of fabrics.

16. NWSP 130.1: Standard test method for determining mass per unit area of nonwovens, INDA&EDANA Worldwide Strategic Partners, 2012.

17. NWSP 120.1: Standard test method for determining thickness of nonwovens, INDA&EDANA Worldwide Strategic Partners, 2012.

18. Cincik E., Günaydın E., 2016, “The Influence of Calendering Parameters on Performance Properties of Needle-Punched Nonwoven Cleaning Materials Including r-PET Fiber”, The Journal of the Textile Institute, Vol ,. (in press).

19. NWSP 20.5: Standard test method for determining abrasion resistance of nonwoven fabrics using a nonwoven modified martindale abrasion, INDA&EDANA Worldwide Strategic Partners, 2012.

20. NWSP 30.1: Standard test method for determining hydraulic bursting strength of nonwoven materials-motor driven diaphragm bursting strength tester method, INDA&EDANA Worldwide Strategic Partners, 2012.

21. NWSP 10.1: Standard test method for determining nonwoven absorption, INDA&EDANA Worldwide Strategic Partners, 2012.

22. Koç. E. Çinçik E., 2013, “An Analysis on Abrasion Resistance of Polyester-/Viscose-Blended Needle-Punched Nonwovens”, The Journal of The Textile Institute, Vol: 104(8), pp: 852-860.