PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ

Bir kumaşta hava geçirgenliği, belirli bir alandaki kumaş yüzeyinden belirli bir basınç farkı ile birim zamanda geçen hava miktarı olarak tanımlanmakta, bu değer kumaşların kullanım alanına göre önem kazanmaktadır. Örme kumaşlar ilmekli yapısı nedeniyle dokuma kumaşlara göre daha gözenekli bir yapıya sahip olup, örme kumaşların hava geçirgenliği aynı gramajdaki dokuma kumaşlardan genellikle daha yüksektir. Özellikle giysilik olarak faydalanılabilecek örme kumaşların sıcak tutma, rüzgara karşı koruma, nefes alma, vb. özelliklerini belirleyen hava geçirgenliği deneyi oldukça önemlidir. Bu çalışmada; farklı iplik numarası, örgü tipi ve ilmek sıklığına sahip pamuklu örme kumaşların hava geçirgenliği değerleri tespit edilmiş, üretimden önce hava geçirgenliği değerini, belirli kumaş parametreleriyle tahminlemek üzere regresyon denklemleri oluşturulmaya çalışılmıştır

INVESTIGATION AND STATISTICAL PREDICTION OF AIR PERMEABILITY OF COTTON KNITTED FABRICS

Air permeability of a fabric is defined as the amount of air, passed over a surface under a certain pressure difference, in a unit time. This value has a significance with respect to the usage area. Since knitted fabrics have a loop structure, they have more pores than woven fabrics, so, in general, air permeability of knitted fabrics are higher than the woven fabrics having same weights. The experiment of determination of air permeability that defines the properties of keeping warm, protection against the wind, breathability etc. of knitted fabrics used as clothing, is very important. In this study, air permeability of cotton knitted fabrics having different yarn numbers, knitting types and course density are determined. Before the manufacturing, equation of regression is aimed to establish to predict the value of the air permeability via some fabric properties

Kaynakça

1. Shahbaz, B., Jamil, N.A., Farooq, A., Saleem, F., 2005, “Comparative Study of Quality Parameters of Knitted Fabric from Air-jet and Ring Spun Yarn”, Journal of Applied Sciences 5(2): 277-280.

2. Benltoufa, S., Fayala, F., Cheikhrouhou, M., Ben Nasrallah, S., 2007, “Porosity Determination of Jersey Structure”, AUTEX Research Journal, Vol.7, No.1.

3. Mavruz, S., Oğulata, R.T., 2007, “Örme Kumaş İşletmelerinde Meydana Gelen Hataların İncelenmesi ve Örnek Bir İşletmede Yapılan Hata Analiz Çalışmaları”, Örme İhtisas, Yıl: 4, Sayı:22, s: 64-71.

4. Dönemsel İhracat Değerlendirme Raporları, www.itkib.org.tr, Mart 2008. 5. Bayazıt Marmaralı, A.,2004, “Örmeciliğe Giriş”, Atkı Örmeciliğine Giriş, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayı- nı, Yayın no:9, ISBN no: 975-483-448-2, İzmir.

6. Okur, A., 1993, “Pamuklu Kumaşlarda Hava Geçirgenliği ile Kumaşın Bazı Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı:4, s: 292-299.

7. Oğulata, R.T., 2006, “Air Permeability of Woven Fabrics”, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, Volume 5, Issue 2, s:1-10.

8. Air Permeability Test Method&Explanatory Notes, www.awta.com, Mart 2008.

9. TS 391 EN ISO 9237/Nisan 1999, Tekstil-Kumaşlarda Hava Geçirgenliğinin Tayini.

10. Oinuma R., 1988, “Effect of Stitch Length on Some Properties of Cotton 1x1 Rib Rib Knitted Fabrics”, Journal of Textile Machinery Society of Japan, Vol.41, No.10, 543-548.

11. Bayazıt Marmaralı, A., 2003, “Dimensional and Physical Properties of Cotton/Spandex Single Jersey Fabrics”, Textile Research Journal, 73(1), 11-14.

12. Uçar, N., Yılmaz, T., 2004, “Thermal Properties of 1x1, 2x2, 3x3 Rib Knit Fabrics”, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Vol.12, No.3(47).

13. Çay, A., Vassiliadis, S., Rangoussi, M., Tarakçıoğlu, I., 2004, “On the Use of Image Processing Techniques for the Estimation of the Porosity of Textile Fabrics”, International Journal of Signal Processing, Volume 1, Number 1, s: 51-54.

14. Wilbik-Halgas, B., Danych, R., Wiecek, B., Kowalski, K., 2006, “Air and Water Vapour Permeability in Double-Layered Knitted Fabrics with Different Raw Materials”, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Vol.14, No. 3(57).

15. TS EN 14970, Tekstil-Örülmüş Kumaş-Tek İplikli Örme Kumaşlarda Örgü İlmeği ve İplik Doğrusal Yoğunluğunun Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, 2006.

16. TS EN 14971, Tekstil-Örülmüş Kumaşlar-Birim Uzunluk ve Birim Alan Başına Örgü İlmeği Sayısının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, 2006.

17. TS 7128 EN ISO 5084, Tekstil ve Tekstil Mamullerinin Kalınlık Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, 1998.

18. TS 251, Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, 1992.

19. Bozkurt, B., 1991, “2x2 Rib (Kaşkorse) Örgülerin Kalınlık Değerleri Üzerine Bir Araştırma”, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı:2, s: 116-124.

20. Oinuma R., Takeda, H., 1986, “Spirality in Plain-Jersey Fabrics Knitted of Three-Ply Cotton Yarns”, Journal of Textile Machinery Society of Japan, Vol.39, No.2, s: 65-71.

21. Bayazıt, A., 1999, “Çeşitli Makine Ayarlarının 1x1 Rib Kumaşların Boyutsal Özelliklerine Etkisi”, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı:5, s: 377- 380.

22. Ural, A., Kılıç İ., 2005, “Regresyon Analizi”, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, ISBN No:975-8969-17- X, 274 s.

23. Yaklaştırma ve Yuvarlama Hataları, www.mf.erciyes.edu.tr, Mart 2008.

10470 4644

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

EĞİRME PARAMETRELERİNİN POLYESTER/VİSKON DREF-3 İPLİKLERİN DÜZGÜNSÜZLÜK, HATA VE TÜYLÜLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sevda ALTAŞ, Hüseyin KADOĞLU

2007 YILI TEKSTİL İŞLETMELERİNİN FİNANSAL KARLILIK AÇISINDAN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Cevdet ALPTEKİN KAYALI

ÖRMECİLİK EĞİTİMLERİNİN YAPISINA VE TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR

Vesna Marija POTOCIC MATKOVIC, Miroslav SRDJAK, Ivana SALOPEK

GELENEKSEL OLMAYAN KARIŞIMLARDAN YAPILAN KUMAŞLARDA SÜRTÜNME KATSAYISININ ANALİZİ

Mário LİMA, Rosa M. VASCONCELOS, Luís F. SİLVA, Joana CUNHA

YÜN TERBİYESİNDE OZONLA İŞLEMİN BEYAZLIK DERECESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Tülay GÜLÜMSER, Candan AKÇA, M. İbrahim BAHTİYARİ

ATMOSFERİK GLOW DEŞARJ PLAZMA SİSTEMİ İLE POLİPROPİLEN VE POLİESTER KUMAŞLARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Necla YAMAN, Esen ÖZDOGAN, İ.Cengiz KOCUM, Hakan AYHAN, Tülin ÖKTEM, Necdet SEVENTEKIN

TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİ SIRASINDA ULTRASON CİHAZI İLE ÇALIŞMADA İŞLEM VERİMLİLİĞİNE ETKİ EDEBİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Seher PERİNCEK, Kerim DURAN, Ayşegül E. KÖRLÜ, M. İbrahim BAHTİYARİ

DOĞRU AKIM REAKTİF PÜSKÜRTME KAPLAMASINDA ZnO İLE YATIRILAN DOKUSUZ YÜZEYLERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Liangyan YU, Dongfeng SHAO, Qufu WEI, Qiuxiang XU

METAL İPLİK İÇEREN DOKUMA KUMAŞLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Pınar DURU BAYKAL, Neslihan SIĞNAK

PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK TAHMİNLENMESİ

Serin MAVRUZ, R. Tuğrul OĞULATA