K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi

Hidrolojik veri ve bilginin sınırlı olduğu bölgelerde hidrolojik ve meteorolojik süreçlerin güvenilir ve doğru tahmininin gerçekleştirilmesi önemli uğraşlardan biridir. Hidrolojik değişkenlerin sınıflandırılması ve homojen bölgelerin belirlenmesi bölgesel tahmin çalışmalarının ilk ve en önemli adımlarıdır. Bu çalışmada, K-Ortalamalar yöntemi ile yıllık toplam yağışların sınıflandırılması ve homojen bölgelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. En basit ve en çok uygulanan kümeleme yöntemi olan K-Ortalamalar yöntemi her bir özellik vektörü ile ona en yakın merkez arasındaki Öklit mesafesinin toplamını en küçükleyerek veri setini kümelere ayırmaktadır. Kümeleme analizi için Türkiye genelinde Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) tarafından işletilen 188 yağış gözlem istasyonuna ait yıllık yağışlar ve enlem, boylam ve yükselti verileri dikkate alınmıştır. Kümeleme analizi sonunda küme sayısı 7 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kümeleme ile belirlenen bölgelerin homojenliğini test etmek için bölgesel homojenlik testi uygulanmıştır