Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TDID (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhtar avezov’un “abay yolu” adlı romanı ile mehmet akif ersoy’un “safahat” adlı eserinde örnek insan tipi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dinara Duisebayeva İstanbul Aydın Üniversitesi1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

“Abay Yolu” romanı ile “Safahat”ta, zaman dilimi itibariyle birbirine yakın dönemler anlatılıyor olmakla beraber farklı toplumların hayatlarından kesitlere yer verilmektedir. Her iki eserde de sosyal meselelere ağırlık verilmekte ve toplumun yasama tarzı elestirilmektedir. Toplumdaki sosyal aksaklıklar tespit ve tenkit edilmekle kalmayıp, bunların çözüm yolları da gösterilmektedir. Söz konusu iki eserin müelliflerinin teklif ettikleri çözüm yollarından biri, topluma yol gösterecek, “ideal tip” olarak değerlendirebileceğimiz örnek insanlardır. Tanınmıs Kazak yazarı Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” romanının baskahramanı Abay, yeni nesli temsil eden Abay’ın oğulları Abdirahman, Magaviya ve yine Abay’ın muhitinde yetisen Darmen böyle kahramanlardır. “Safahat”ta ise, prototipi tarihî bir sahsiyet olan vaiz (Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde) ile yeni nesli temsil eden Âsım, benzer özelliklere sahiptirler. Belirtilen kahramanlardan Abay ile vaiz; devrine göre çağdas bir eğitim almıs, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, toplumun aksak yönlerini görebilen ve onlara çözüm yolları üretebilen, millî değerlere karsı hassas, içinde bulunduğu toplumun medenî bir hayat tarzına sahip olmasını arzulayan ve bunun için mücadele veren, tek kelimeyle millete hizmeti hayat ülküsü olarak seçen kisilerdir. Yeni nesli temsil eden Abdirahman, Magaviya, Darmen ve Âsım ise çağdas bir eğitimden geçmis olmakla beraber kendini de gelistirmis, vatanperver, milliyetçi, dürüst ve çalıskan insanlardır.

Özet İngilizce :

In Abay Yolu and Safahat, close time periods but different societies are narrated. In both literary works, social issues are focused on, the life styles of the societies are criticized and, some solutions are offered for the stated social problems. One of the solutions is, the exemplary men which we can call “ideal type” to guide the society. Abay, who is the protagonist of Abay Yolu; Abdirahman, Magaviya who are the sons of Abay and representatives of young generation; Darmen who was brought up in the moral environment of Abay; Hocazâde, the preacher in Safahat; and Âsım, again representing the younger generation are such exemplary and ideal characters. Abay, the preacher and Hocazâde are characters who are aware of their social responsibilities, capable of seeing the deficiencies of their societies and offering solutions for those deficiencies; educated, sensitive to national values; and they also want their societies to embrace a civilized way of life and they fight for this. Abdirahman, Magaviya, Darmen and Âsım are representatives of the younger generation, these characters are introduced as characters who are educated in a contemporary way, improved themselves and are at the same time patriots, nationalists, honest and hard-working.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :