Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TDID (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izmir’de türk hâkimiyetinin başlaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
252
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu’nun en büyük liman kenti olan İzmir, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan tarihî bir geçmise sahiptir. Kent, uzun tarihi boyunca liman ve ticaret sehri olmasının avantajlarını yasarken, stratejik konumu ve zenginliği sebebiyle her dönem çesitli güçlerin hedefi olmustur. İzmir'i 1081 yılında Çaka Bey ele geçirir. Böylece sehir ilk defa Türklerin kontrolüne girmis olur. Ancak Haçlılar sayesinde 1097 yazında tekrar Bizans hâkimiyetine geçer. Üç yüz yıldan fazla bir süre Bizans idaresinde kalan İzmir, 1317’de Aydınoğlu Mehmet Bey’in Kadife Kaleyi, 1329’da oğlu Umur Bey’in Liman Kalesi’nin ele geçirilmesi ile tamamen Türklerin eline geçer. 1343 yılı sonlarında Haçlılar Liman Kalesi’ni ele geçirir. Bu tarihten sonra sehir, Emir Timur'un, 1402'de Liman Kalesi’ni zaptına kadar Liman Kalesi Haçlıların, Kadife Kale Türklerin elinde olmak üzere ikiye bölünür. Emir Timur’un Anadolu’dan ayrılmasından sonra, Aydınoğullarından Cüneyd Bey Đzmir’in idaresini ele geçirir. Cüneyd Bey’in Đzmir ve çevresindeki hâkimiyeti 1426 yılına kadar devam eder ve bu tarihten sonra sehir Osmanlı idaresine geçer.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Izmir, which is the largest port city of Anatolia has a history that goes back to 3000 B.C. Izmir, during its long history, had great advantages because of being a port and trade city. At the same time Izmir became a focus of interest of various forces due to its wealth and strategic location. In 1081 Izmir was captured by Çaka Bey. Thus the city fell first under Turkish control. In the summer of 1097 the city passed back to the Byzantine domination thanks to the Crusaders. Izmir, more than three hundred years remained in the Byzantine administration. In 1317 Aydınoglu Mehmet Bey captured first the upper fort of Kadifekale, and then the lower port castle of Liman Kalesi was captured by his son, Umur Bey in 1329. So that the city passed into the hands of the Turks completely. At the end of 1343 the Crusaders captured the lower port castle. After this date city was divided into two between Crusaders and Turks and this situation continued until conquest of lower port castle by Emir Timur in 1402. After Timur’s departure from Izmir, Cüneyd Bey seized administration of city. Cüneyd Bey’s dominance in Izmir and surrounding areas continued until 1426. After this date Izmir has passed under Otoman rule.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :