Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TDID (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altay ve tıva türk destanlarında ‘haber verme’ motifi üzerine genel bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Arastırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Bilme isteği ve özellikle de "gelecekte ne olacağını bilme" insanlığın her zaman ilgisini çekmis bir konudur. Genel olarak "kehanet" seklinde adlandırabileceğimiz gelecekten haber verme ise insanoğlu için çok önemli olmustur. Biz Türk boylarının anlatma geleneği içinde önemli bir yer tutan ve daha çok bir "motif" olarak kullanılan bu unsura, Türk kültüründe ve konumuz itibariyle de zengin bir destancılık geleneğine sahip olan Altay ve Tıva Türk destanlarında da rastlamaktayız. Çalısmamızda Altay ve Tıva destanlarında görülen "haber verme motifi" ni anlatmaların yapısındaki yerini olay, kisi, materyaller, ihtiyaçlar ve kültür tasıyıcılığı bakımından değerlendireceğiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Desire for knowing, but particularly "knowing what will happen in the future", is an issue which have always attracted the attention of humanity. News giving from the future, generally named as "prophecy", has been always very important for the human beings. Have been generally used as a "motive", this nuance has an important place in the tradition of narrating in Turkish tribes. And we encounter this nuance in Turkish culture and in the epics of Altai and Tıvan who has a rich tradition of epics. In this paper, we will analysis the "news-giving motive" in Altai and Tıvan Turks' epics and its place in the structure of narrating in terms of event, person, materials, necessities and even cultural trait.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :