Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvi. yüzyıl osmanlı bilginlerinden halvetî-sünbülî şeyhi merkezzâde ahmed efendi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede XVI. yüzyılda yaşayan mühim bir âlim ve mutasavvıf Merkezzâde Ahmed Efendi'nin hayatı ele alınmıştır. Arap dili sahasında yetkin olan Ahmed Efendi, el-Kâmûs adlı Arapça sözlüğü ilk defa seçki ve yeniden düzenleme şeklinde çevirmiştir. Kendisi, ilmî faaliyetlerinin yanı sıra tasavvufî istidadı ve halka yönelik hizmetleri ile de Dersaadet âlimlerinin takdirlerine mazhar olmuştur. Bu çalışmada onun biyografisi sadedinde kaynakların ihtiva ettiği bilgiler bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Sünbülî Asitanesi ve Merkez Efendi ile ilgili müşkül olarak kalmaya devam eden kimi hususlara da değinme gereği doğmuştur. Böylece mevcut bilgilerin salt aktarımından öte bunların bir bütün olarak telifi ve yorumuna ağırlık verilmiştir.

Özet İngilizce :

The life of a 16th century Ottoman scholar, Merkezzâde Ahmed Efendi, the son of well-known Shaykh Merkez Efendi, is examined in this article. Ahmed Efendi, an authority on Arabic language, translated for the first time the famous Arabic Dictionary al-Fîrûzâbâdî's al-Qâmûs in the form of an anthology after reorganizing it. Along with his scholarly works, Ahmed Efendi was respected by the scholars of Dersaâdet for his aptitude in mysticism and his services for the benefit of the public. Though a remarkable figure, not much has been written about him. In the presented paper, the information about his life from the biographical works has been analyzed. In this context, some problematic issues about the life of Merkez Efendi have also been examined. Thus, we have not just merely given the biographical information but placed special importance on incorporating and interpreting them.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :