Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şatahât ibarelerinin anlaşılmasına doğru: metodik bir deneme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
284
DOI :
Özet Türkçe :

Tasavvufi söylem içerisinde en üst düzeyde kompleks bir yapıya sahip olan şatahat, bütünüyle kulun Allah’a yönelişi ve vuslatı neticesinde zuhur ettiği için, salt metafizik bir tecrübeye dayalı ve metafiziğe yönelik ifadelerdir. Dolayısıyla bu ifadelerin yorumlanması da mantıkî ifadelerden farklı olacaktır. Diğer taraftan bu tür ifadeler tasavvufun özü ve mihveri, nihai noktası konumunda değildir. Şathiyâne ifadeler, tasavvufî tecrübenin hususi birer ifade şekilleri olarak alınmalı ve onların paradoksal dokusu kendi sistemi içinde korunmalıdır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Ecstatic utterances (shatahat, which has a supreme-level complex structure within the Sufi argumentation, are the expressions relying solely on absolute metaphysical experience and directed towards metaphysics since they are uttered by the slave in his facing and retrieving to God. Therefore, interpretation of such expressions would be different from that of logical expressions. On the other hand, such expressions are not the essence or axis, nor the final destination of Sufism. Expressions bearing shatahat character should be taken as special forms of expressing the mystical experience, and their paradoxical structure should be protected within their own system

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :