Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhyiddin ibnü’l-arabî’de melâmet tasavvuru

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
256
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin melâmet anlayışını değerlendirmektir. Bunun için özellikle onun el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye adlı eserinden faydalanılmış ve melâmete dair ilk kaynak olan Sülemî’nin Risâlesi ile mukayese edilmiştir. Görüldüğü kadarıyla İbn Arabî, Sülemi’den büyük ölçüde etkilenmiş, bununla birlikte, ondan farklı olarak melâmet anlayışını vahdet-i vücûd telakkîsi çerçevesinde ele alarak bu konuya farklı bir yorum getirmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main purpose of this article is to evaluate the understanding of the malāma of Muhyiddīn ibn al-Arabī. For this aim, the article first examines the book of al-Futūhāt al-Makkiyya then it is compared with pamphlet (Risāla), the first source about blame, belonging to Sulamī. It is un-derstood that Ibn Arabī was greatly affected by Sulamī. However, he developed a different explanation to the concept of the blame in the context of the unity of being (vahdat al-vucūd) as different from that of Sulamī.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :