Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevlânâ’nın mecâlis-i seb‘a’daki sohbet metodu

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Henüz gençlik yıllarında câmilerde her kesimden geniş halk kitlelerine yaptığı vaazlarından oluşan Mecâlis-i Seb‘a’da karşımıza çıkan kişiliği, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin iyi bir hatip, vâiz ve sohbetçi olduğunu göstermektedir. Hitap ettiği topluluğun özelliklerini bilerek hedef kitleyi dikkate alan ve çoğunlukla doğrudan bireye seslenen samîmî hitap tarzını, bunun yanı sıra takrir (sözlü anlatım), soru–cevap, metaforik anlatım, işârî yorumlama, şiir, hikâye, menkıbe ve kıssa anlatımı gibi çeşitli din eğitimi ve iletişim yöntemlerini uygulayışını, yukarıdaki yargımızın temel göstergeleri olarak sayabiliriz. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Personality of Mawlana which appeared in front of us in al-Macalis al-Sab’a that will be formed from sermons preached to vast people groups in mosques in youth years is show that he was a good orator and preacher. Arguments of this our judgement are those: He has a sincere oratory way which paid attention target group as know their caracteristics and addressed mostly to person directly and addition, he applied methods of communication and different religion education as oral expression (takrir), question-answer, metaphorical expression, sufistic commentary, poem, story, legend (al-mankaba) and tale. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :