Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevlânâ celâleddin rumînin hayata bakışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

Hiç kuşkusuz insanın hayatın anlamını kavrayıp yaratılış gayesine uygun bir yapılanmayı gerçekleştirmek suretiyle kâmil insan olma idealine ulaşabilmesi için; hamlıktan kurtulması, pişmesi ve kemâle erişmesi gerekir. Ancak malumdur ki, insanların pekçoğu bu konuda farklı tavırlar sergilemişler, güzelliklerden çok rezilliklerin tâlibi ve fâili olarak tarihe geçmişlerdir. İşte Mevlânâ Celâleddin Rûmî bu kalabalıklar içinde doğruya ve güzele yönelen hayatın anlamını kavrayan, bununla yetinmeyip bu önemli gerçeği orijinal üslûbuyla cihana duyuran ender şahsiyetlerden biridir. O'na göre insan kulluk bilincine sahip olmalı, Kur'an ve Sünnet'in ışıklı yolunda canla başla ilerlemeli, anlamlı bir hayat geçirip geride hoş bir geçmiş bırakmalı, mutlu sonsuzluğa, vuslata ermeli, ilahî rızaya kavuşmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :