Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Manzum bir tasavvuf klasiği olarak gülşen-i râz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Tasavvufî düşünce târihinde önemli bir yeri olan MahmûdŞebüsterî'ninGülşen-i Râz isimli Farsça tasavvufî-didaktik mesnevîsinin incelendiği bu çalışmada, önce MahmûdŞebüsterî'ninhayâtı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, ardından bunlardan tasavvuf klasikleri arasına girmiş olan eseri Gülşen-i Râz'ın yazılış süreci ve yazılmasına sebep olan EmîrHüseynî'nin soruları ele alınmıştır. Gülşen-i Râz'ınmuhtevâsı ve edebî özelliklerine de temas edildikten sonra, eser etrâfında klasik dönemde ortaya çıkan literatür ve tesirleri değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

This article examinesthePersianIslamicdidacticmasnawi Gulshan-ı Rāzby Mahmûd Shabustarīwhohave a highly important place in the history of Islamic thought. In this study we will first presen tbriefinformationaboutShabustarī's life and his works. Then, wewilldealwiththewritingprocess of Gulshan-ı Rāzand Amir Hüseynī'squestions as thedrivingforce in thisprocess. AfterdealingwithGulshan-ı Rāz'scontentandliteraryfeatures, thestudyendswiththeassessment of theliteraturewhichemergedaroundthisworkanditseffects on otherworks of theclassicalperiod.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :