Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihvân-i safâ felsefesinin ibnü’l-arabî düşüncesindeki izdüşümleri

Yazar kurumları :
Osman Gazi Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> İhvân-ı Safâ, tasavvuf literatürünün teşekkül döneminde kayda değer bir kaynaklık örneği sergileyerek, mutasavvıflara ve sufî düşüncesine önemli tesirlerde bulunmuş bir “okul” mertebesindedir. Onun takipçisi durumundaki İbn Arabî’de de bu tesirin bir benzeri görülmektedir. Tasavvuf felsefesinde önemli bir milat olan İbn Arabî, ortaya koyduğu evrensel düşünceyle hem Batı felsefesini hem de Doğu felsefesini etkilemiştir. İhvân-ı Safâ felsefesinin İbn Arabî düşün-cesine etkileri varlık meselesinde daha çok öne çıkmaktadır. Bu çerçevede İbn Arabî, metafizik ve tabiat felsefesi açısından İhvân-ı Safâ düşüncesinden fikirler devşirmiş ve bu fikirlerin bir kısmında değişikler yapmıştır. Bununla birlikte İbn Arabî, nefis, marifet, insan ve alem konularında İhvân-ı Safâ müktesebatından kapsamlı bir şekilde yararlanmıştır.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Ihwan al-Safa, being an important source and school during the period of the formation the literature of Sufism, has made significant effects on many sufis and the thought of Sufism. Some of these effects also appear in the thought of Ibn Arabi. Ibn Arabi, who was a turning point in the philosophy of Sufism, affected both the Western philosophy and the Eastern phi-losophy with the universal thought put forward by him. The effects of Ihwan al-Safa on the thought of Ibn Arabi become more apparent in the matter of existence. In this frame, Ibn Arabi picked some ideas from the thought of Ihwan al-Safa from the angles of metaphysics and na-turist philosophy and made some changes in some of these ideas. However, he comprehen-sively benefited from acquisitions of Ihwan al-Safa in the matters of nafs (soul), knowledge (marifah), human and universe.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :