Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibnü’l-arabî’nin tasavvuf istılahlarına etkisi ve seyyid mustafa rasim efendi’nin istılâhât-i insân-i kâmil’i örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Her bilim dalının olduğu gibi, tasavvufun da kendine ait terimleri vardır. Başlangıçtan beri yazı-lan hemen hemen bütün tasavvufî eserlerde bu terimler kullanılır. Dini ilimlerin pek çok alanın-da İbn Arabî'nin (ö.1165/1240) yeni, orijinal fikirleri olduğunu ve bu yüzden kendisinden de-vamlı bahsedildiğini bilmekteyiz. Endülüslü ünlü sûfi-düşünür Muhyiddin İbn Arabî'nin fikirleri ve eserleri, İslam düşüncesi ve tasavvuf terminolojisi üzerinde derin izler bırakmıştır. O'nun öğretisi yaygın olarak “varlığın birliği” (vahdet-i vücud) olarak isimlendirilmiştir. İbnü'l-Arabî'ye göre, Allah tamamen evrenin dışında aşkın bir varlıktır ve evren O'nun ilahi isimlerinin bir tezahürü-dür. O'nun dili özellikle bu konuda semboliktir. Seyyid Mustafa Rasim Efendi'nin “Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil”inde baştan sona İbn Arabî'nin kullandığı terminolojinin izleri vardır.

Özet İngilizce :

Like every academial discipline sufism also has its own terminology used in sufi books from very early times. Hence, it is very important to explain the sufi terminology for a correct understanding. The ideas and works of the celebrated Andalusian sufi-thinker Muhyiddīn Ibn al-Arabī (d.1165/1240) have left profound imprints on Islamic intellectuality and sufism terminology. His doctrine commonly called “unity of being” (wahdat al wujûd). According to Ibn al-Arabī, God is absolutely transcendent and universe is an appearanca of His divine names. His language is a symbolic one especially on this subject. There are echoes of the terminology of Ibn Arabī throughout the Seyyid Mustafa Râsim Efendi's “Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil (The terminology of Perfect Man).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :