Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir tasavvuf klasiği olarak mirsâdü’l-ibâd

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, önemli bir Kübrevî şeyhi olan Necmüddîn Dâye er-Râzî'nin (654/1256) Mirsâdü'l-ibâd mine'l-mebde' ile'l-meâd adlı Farsça eserini inceledik. Ancak ondan evvel Necmeddîn Râzî'nin hayatına ve eserlerine de kısaca bir değindik. Ardından incelemede bulunduğumuz eserin yazılış sebebini bizzat müellifin ifadeleriyle izah etmeye çalıştık. Eserin çeşitli kütüphanelerdeki yazma ve baskı nüshaları ile yapılmış tercümeleri hakkında bilgi verdikten sonra Mirsâdü'l-ibâd'ın kaynaklarına da inerek; muhtevası, tasavvufî ve edebî değeri hakkında genel bir değerlendirmede bulunduk. Makaleyi, Mirsâdü'l-ibâd'ın, kendinden sonra vücuda getirilmiş eserler üzerindeki tesirleri hakkında bilgi vererek sonuçlandırdık.

Özet İngilizce :

In this article, we have studied an important Kobravī sheikh Najm al-Dīn Dāyā Rāzī (654/1256) and his persian work titled Mersād al-ebād men al-mabda' ela'l-ma'ād. First, we have briefly examined Najm al-Dīn Rāzī' life and works. Then we have tried to present the reasons for the composition of the book through the author's own sentences. After giving information about the manuscript and printed copies and the translations of the book located in various libraries around the world, we evaluated the general content of Mersād al-ebād, its literary value and its place in Sufi literature. We have concluded this article by a summary about the influences of Mersād al-ebād on the Sufi literature of the following ages.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :