Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ibn arabî tâkipçisi: şemsüddîn ismâil b. sevdekîn

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
230
DOI :
Özet Türkçe :

Şemsüddîn İsmâil b. Sevdekîn, Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nin başta gelen takipçilerindendir. İbn Arabî'nin yetiştirdiği mümtâz bir şahsiyet olup, otuz yılı aşkın bir süre rahle-i tedrîsinde bulunmuştur. Ekberî irfân geleneğini, Şeyhi'nin vefâtından sonra Haleb'de devâm ettirmiştir. Eserleri Şeyh'inin şifâhî açıklamalara yer vermesi bakımından câlib-i dikkattir.

Özet İngilizce :

Shamsuddin Ismael b. Sawdakin is one of the prominent followers of Ibn Arabi as well as his disciple who is trained by him for more than 30 years. He continued the tradition of Sufi gnosis after the death of Ibn Arabi in Haleb. His works call our attention for they touch upon the oral explanations of Ibn Arabi.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :