Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Benedict in the rule isimli eseri çerçevesinde ruhbânlık ve tekk hayatına bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

Oryantalist kaynaklarda ruhbânlığın İslam tasavvufunun ortaya çıkmasında etkin bir rol oynadığına dair pek çok iddia vardır. Bu iddialar daha çok iki hareketin kurumları arasındaki benzerliklere bakılarak ortaya atılmış, her iki dini hareketin metinleri ise ciddi bir karşılaştırılmaya tabi tutulmamıştır. Bu makale Batı ruhbânlığının ilk tarikatlarından birinin kurucusu olan Aziz Benedict'in (d.480-ö.547) The Rule (Kural) adlı manastır hayatını organize eden eserini tahlil ederek, özellikle Sühreverdî'nin (d.1145-ö.1234) Avârif'i ile karşılaştırmalara gidecek, benzerlik ve farklılıkları metinlere dayalı olarak ortaya koymaya çalışacaktır. Zira bu eserlerden birincisi manastırlarda, ikincisi de tekkelerdeki mistik hayatı organize etme hedefi ile kaleme alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There have always been claims in orientalist sources that Sûfîsm was influenced by Christian monasticism. This claim was based upon the similarities of these two movements on the institutional level. However, there are not many researches on the texts of these two movements. This article intends to compare St. Benedict's Rule with Suhrawardi's Awarif, since both these works were written to organize the spiritual life, the latter in the sûfî lodges and the former in the monasteries. It will endeavor to compare them and show both the differences as well as similarities of sûfîsm with monastic life.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :