Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bektâşî geleneğinde vahdet-i vücûd ve ibnü’l-arabî

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu’da kurulmuş bir Türk tarikatı olan Bektâşîlik, Osmanlılar döneminde yaygınlık kazanan diğer pek çok tarikat gibi, fikrî açıdan vahdet-i vücûdun tesiri altında gelişmiştir. Bununla birlik-te Bektâşîler kendi bakış açılarına ve tarikatlarının önceliklerine göre vahdet-i vücûdu yeniden yorumlamışlardır. Son dönemde yaşamış olan birkaç istisnâ dışında, Bektâşî önderlerinin ortaya koydukları bu görüşler tarikatlarının iç yapısıyla uyumlu ve kendi içerisinde tutarlı olsa da, bunların Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin öncülüğünü yapmış olduğu Ekberî geleneğe somut katkılarından söz etmek mümkün değildir. Durumun bu minvâl üzere olduğunun en bâriz örneklerini özellikle Bektâşî şâirlerine ait manzûm eserlerde bulmak mümkündür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bektashi order, as a Turkish institution, was founded in Anatolia. The mystical philosophy of Bektashi order as it occurs in many sufi fraternities during the Ottoman Empire, have been developed in the light of wahdat al-wujud. But the leaders of Bektashi order have interpreted this thought form their point of view. However from their theoretical approach, the Bektashi’s have added nothing new to the theachings of the Ibn al-Arabî school. It is possible to find proper examples which supports this idea in their poetic works.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :