Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükseköğretimde “atatürk ilkeleri ve inkilâp tarihi” dersi (amaç, kapsam ve güncel tartişmalar işiğinda)

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Orta öğretim okullarında okutulan ‘’T.C. İnkılâp Tarihi’’ dersiyle ortak müfredat programının uygulandığı yükseköğretim kurumlarındaki ‘’Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ‘’ dersi ile ilgili son yıllarda kapsam, nitelik ve yöntem temelinde süregelen tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Söz konusu dersin hem tarih biliminin bir parçası olarak hem de vatandaşlık eğitiminde bir araç olarak tasarlanmış olması her şeyden önce, bu dersin uygulayıcısı olan akademisyenlere ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaç, içerik, veriliş şekli ve yöntemi üzerinde uzun yıllardan beri devam etmekte olan tartışmalar, son günlerde yeni bir boyut kazanarak dersin uygulanmasına son verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi ya da yeni bir formülasyonla içeriğinin büsbütün değiştirilmesi gibi noktalara gelmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, yükseköğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi hakkındaki sorunlar ve tartışmalar ışığında ilgili literatürün incelenmesi ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde bu derse giren öğretim üyesi/elemanı akademisyenlerle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılan bilgileri değerlendirip dersin gereksinimlerini tespit etmektir. Görüşme yönteminin temel esaslarına bağlı kalınarak farklı zamanlarda kurulan diyaloglar, nitel değerlendirme tekniğiyle ele alınmıştır. 

Özet İngilizce :

The ongoing debate in the recent years on the basis of context, quality and method still continues today about “History of Turkish Republic and its Revolution” taught in secondary schools and “Ataturk Principles and Turkish Revolution” in higher education which has co-curricular program with the former. Since the course is designed both as a part of science of history and as a means in citizenship education, this course, above all, gives much responsibility to the academics as the practitioners. The ongoing debate on the basis of objectives, content, method of Ataturk's Principles and History course comes to a point via gaining a new dimension such as ending the course, implementing distance education or changing the content completely with a new formulation. The main purpose of this study is to review the related literature on Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution courses in higher education in the light of the discussions and issues and to determine the requirements of the course by evaluating the interviews had with the academics giving this course in the different universities of Turkey. The dialogues at different times are discussed with adheren cetothe basic principles of the interviewing method and by the qualitative evaluation technique. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :