Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turkey’s role in romanian’s diplomatic struggle (1st of february 1943 - 23rd of august 1944)

Yazar kurumları :
The Romanian Association for Middle East Studies1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü2
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

The present study aimed to to focus on the intense diplomatic activity developed by Romania in efforts to negotiate an armistice with the Allies especially between September 1943 and August 1944. Romania which was joined into the Axis Countries upon executing an agreement with Germany would have felt the Soviet threat on its borders upon defeat of Germany in Stalingrad front. On the other hand, although Turkey had saved its neutral position from the beginning of the war, it had tried to support Romania, its ally in the Balkan Pact, in a political dimension in case the risk of Soviet expansion across the Balkans. As Turkey did not desire Romania to be partitioned, it played an active role in regard to making a fare cease-fire agreement between Romanian Government and the Allies. Starting the spring of 1943, the Romanian diplomacy, including here Ion Antonescu Marshal, the King and the opposition parties, engaging in consistent separate peace negotiations with the United Kingdom using the mediation of Turkey. The paper is based on unpublished documents found in the Romanian diplomatic and national archives.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Romanya'nın Müttefikler ile özellikle Eylül 1943 – Ağustos 1944 tarihleri arasında ateşkes görüşmeleri için geliştirdiği diplomatik faaliyetlere odaklanmıştır. 1940 yılında Almanya ile antlaşma imzalayarak Mihver'e katılan Romanya, Almanların Stalingrad'da yenilgiye uğramasıyla Sovyet tehlikesini sınırlarında hissedecektir. Türkiye ise savaşın başından itibaren tarafsızlığını korumasına rağmen Sovyetlerin Balkanlara yayılma riski karşısında Balkan Paktı ile müttefik olduğu Romanya'ya diplomatik destek vermeye çalışmıştır. Romanya'nın parçalanmasını istemeyen Türkiye, Romen hükümetinin Müttefikler ile adil bir ateşkes yapması için etkin rol oynamıştır.1943 baharında Türkiye'nin arabuluculuğunda Mareşal Antenoscu, Kral ve muhalefet partilerinden oluşan Romanya diplomasisi, uyumlu bir şekilde İngiltere ile barış görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Bu makale, Romanya Diplomatik ve Ulusal arşivlerinin yayınlanmamış belgeleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :