Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tunceli’de açılan halkevleri ve halkodaları (1937-1951)

Yazar kurumları :
Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

1923'ten 1950'ye kadarki dönemde CHP devletle eşdeğerdi. Bu dönemde CHP Türk Ocaklarının yerine halkevlerini kurmuştur. 1932'de 14 ilde halkevi kurulmuştur. Tunceli'de kurulan ilk halkevi ise 1937'de kurulan Pertek Halkevi olmuştur. Pertek Halkevi 1937 Dersim olaylarından hemen önce kurulmuştur. Halkodaları ise halkevlerinin bulunmadığı yerlerde 1939'dan itibaren açılmaya başlamıştır. İlçelerde ve nahiyelerde kurulan halkodaları daha sonraları ise köylerde bile açılmaya başlamıştır. Tunceli'de 1937'den 1951' e kadar 3 halkevi ve 55 halkodası açılmıştır. Tunceli'deki halkevleri ve halkodalarının kendi masrafları karşılayamaz durumda olması ve sürekli olarak CHP Genel Sekreterliğinden yollanan paralarla ayakta kalmaya çalışmaları daha fazla hizmet yapmalarını engellemiştir. Halkevlerinin başkan ve yöneticileri Tunceli ve ilçelerinin zengin, güçlü ve ileri gelenlerinden oluşmaktaydı. Bu durum halkın bu ev ve ocaklara olan ilgisini artırmıştır. Tunceli'de kurulan halkevlerini ve halkodalarının hizmetleri homojen bir dağılım göstermemiştir. Daha fazla imkânlara sahip olan Pertek, Hozat ve Pülümür halkevleri çok faal olarak çalışırken köylerde kurulan halkodalarının büyük bir kısmının ciddi bir çalışması bulunmamaktadır.

Özet İngilizce :

During the period from 1923 to 1950 CHP has an equivalent value to Government. In this period, CHP founded community Centers instead of Turkish Hearts. In 1932 Community centers were founded in 14 cities. Pertek Community Center became the first one founded in Tunceli in 1937. Community offices were started to be opened where there were no Community centers starting from 1939. The community offices founded in towns and district later were opened in even villages. 3 community centers and 55 community offices were opened in Tunceli from 1937 to 1951. Because of the fact that the community centers and offices that are in Tunceli can't meet their own expenses and all the time survived with the money sent by CHP, prevented their further services. The headmaster and the managers of Community offices were made of the most respected and esteemed people. Therefore, public`s attention and interest increased. The services of community centers and offices founded in Tunceli, did not have a homogenous range. Whereas Pertek, Hozat, Pülümür community centers which have more opportunities, worked so actively, some of the community services founded in villages had no important performance.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :