Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenlerine ve sinif öğretmen adaylarina göre iyi bir eğitim için chickering ve gamson’un yedi ilkesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Modern eğitimin gerektirdiği insan modelinin yetiştirilmesi için eğitim alanında birçok yenilik yapılmakta, öğrencilerin daha etkili öğrenmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğitimciler kaliteli eğitim için birçok ilkeler öne sürmektedir. Chickering ve Gamson tarafından öne sürülen iyi bir eğitim için yedi ilke bu ilkeler arasında yer almaktadır. Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmen adaylarının iyi bir eğitim için yedi ilke hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada "İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlke Hakkında Görüş Ölçeği" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Sınıf öğretmenleri ile dördüncü sınıf ve ikinci sınıf sınıf öğretmen adaylarının iyi bir eğitim için yedi ilke hakkındaki görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Sınıf öğretmenleri öğrenci-okul etkileşimi ilkesine diğer ilkelere göre daha az katılmışlardır. Dördüncü sınıf ve ikinci sınıf sınıf öğretmen adayları farklı yetenek ve öğrenme biçimlerine karşı hoşgörülü olma ilkesine diğer ilkelere göre daha çok katıldıkları söylenebilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

For the growth of the human model requiring of modern education many innovations has been made in the field of education and it has been tried to provide the students learn more effectively. Educators put forward the criteria for the quality education. For a good education seven principles was put forward by Chickering ve Gamson between these criterias. This study was aimed to determine the views of classroom teachers and pre-service classroom teachers on for a good education seven principles. In this study, "Scale View on for a Good Education Seven Principles" was used as the data collection tool. It has been reached that there is not statistically significant difference between the views of classroom teachers, fourth grade and second grade pre-service classroom teachers on the for a good education seven principles. Classroom teachers has agreed with the lesser interaction of faculty-student than the other principles. It could be said that fourth grade and second grade pre-service classroom teachers has agreed with the more respecting diverse talents and ways of learning styles principle than the other principles. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :