Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reflections of worln and war ii occupatiod liberation of greece to the turkish press

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Second World War was one of the greatest destructions seen on the earth. Turkey's neighbour, Greece, was also affected. Italy from Axis States; launched an attack against Greece in October 1940, but Italy had failed. Following this, the German attack began against Greece in April 1941, as a result of the difference in the balance of military power, Greece was under military occupation till October 1944. This occupation continued in some important islands and Crete until 1945. In our research, reflections of both of these events are in the media of Turkey, which was a neighbouring and a neutral country, that will be examined. Along with this, the Turkish-Greek relations within World History will be examined. 

Özet İngilizce :

Dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük yıkım olan İkinci Dünya Savaşı; Türkiye’nin komşusu Yunanistan’ı da etkilemiştir. Mihver Devletlerinden İtalya, Ekim 1940 tarihinde Yunanistan’a saldırmış fakat başarısız olmuştur. Bunun üzerine, Nisan 1941 tarihinde, Yunanistan üzerine Alman taarruzu başlamış ve askerî güçlerin farklılığı, sonucun Almanya lehine olmasını sağlamıştır. Yunanistan, Ekim 1944 tarihine kadar işgal altında kalmıştır. Ana karanın haricinde Alman işgali, bazı önemli adalar ve Girit’te 1945 yılına kadar devam etmiştir. Bu çalışmada, tarafsız ve komşu bir ülke olan Türk basınında, Yunanistan’ın işgal ve kurtuluş dönemlerinin yansımaları incelenecek ve bunun yanı sıra, dünya tarihi içerisinde Türk-Yunan ilişkilerine değinilecektir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :