Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ra’uf yektâ bey’e dâir bilinmeyen birkaç belge

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Ra’uf Yektâ Bey, Türk müziği târîhi içerisinde gerek yaşadığı dönem gerek yaptığı çalışmaları itibariyle önemli bir kişidir. Türk müziği, 19. yüzyılın ikinci yarısında değişim sürecine girmiştir. O döneme kadar icrâ yönüyle ön plana çıkan müzik, teorik çalışmaların da artmasıyla, farklı yönlerden incelenmeye başlamıştır. Bu çalışmaların hız kazanmasında önemli rol oynayan Ra’uf Yektâ Bey, hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Biyografik bilgilerin hiçbirinde; Ra’uf Yektâ Bey’in Mısır’da bulunan Doğu Müzikleri Araştırmaları Enstitüsü’ne yapmış olduğu resmî başvuru hakkında bilgiye rastlanılamamıştır. Buna rağmen, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan, makalemize konu olan belgeler, Ra’uf Yektâ Bey’in Mısır’daki adı geçen enstitüye başvurusunu göstermektedir. Resmî târîhi 02.12.1926 olan bu belge ile Ra’uf Yektâ Bey’in, adı geçen enstitüye başvurduğu ve bu enstitünün müzik alanından alacağı kişilerde aradığı şartlar açığa çıkmaktadır. Mevcut belgelerin öncesi ve sonrası yazışmaları hakkında, arşivde başka belgelere henüz rastlanılamamıştır. Anılarında, Ra’uf Yektâ Bey 1932 yılında gerçekleştirilmiş olan Şark Mûsikîsi Kongresi’ne katılmış ve Kahire’den çok etkilenmiştir. Bu sebeple, 1932 yılından önce Kahire’ye gitmediğini ve belgede yer alan başvurunun olumlu sonuçlanmadığını söyleyebiliriz. Türk Müziği tarihinde önemli bir yer tutan Ra’uf Yektâ Bey’in Kahire’de bulunan bir enstitüye gitmek istemesi dikkat çekicidir. Çünkü o dönemde Dârü’l Elhân içinde önemli görevler yürütmektedir. 

Özet İngilizce :

Ra’uf Yektâ Bey is an important figure considering both his lifetime period and his work. Turkish music entered a period of change within the second half of the 19th century. With the increase in theoretical works on the subject music, which was standing out with the interpretation until that time, had begun to be analized in different ways. Ra’uf Yektâ Bey, who had played an important role in speeding up these works, accomplished both theoretical and practical works. No record of information had been found about the official application made to Eastern Music Research Institute located in Egypt by Ra’uf Yektâ Bey in none of the biographical informations. Neverthless, the documents, which are subject to this article, located within The Ottoman Archives of the Prime Ministry General Directorate of State Archives Department points out the application made to the refered institute in Egypt by Ra’uf Yektâ Bey. With this document, which is officially dated to 02.12.1926, the application made by Ra’uf Yektâ Bey to the institute mentioned above and the conditions required by the institute for recruiting people in the field of music comes into light. No other documents had been stumbled across about the past and future correspondence of the current documents. In his memoirs, Ra’uf Yektâ Bey mentions his attendance to the Oriental Music Conference held in 1932 and that he was impressed by Cairo. Hence, we can assume that he had not been in Cairo before 1932 and the application featured in the document did not come to a successful conclusion. Ra'uf Yektâ Bey who holds an important place in the history of Turkish music wanted to go to an institute in Cairo is remarkable. Because he carries out important tasks in Dârü'l Elhan. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :