Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul öğrencilerinin benlik saygi düzeylerinin ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD 2
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygı düzeylerinin ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi ve benlik saygı düzeyleri ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Ankara’da merkez bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. (ntoplam = 99; n5.sınıf = 21, n6.sınıf = 22, n7.sınıf = 24, n8.sınıf = 32). Elde edilen bulgulara dayalı olarak; katılımcıların benlik saygı düzeyleri; cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluşturmazken, sınıf seviyelerine göre 8. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Katılımcıların sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları ise; cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluşturmazken, yine sınıf seviyelerine göre 8. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları ile benlik saygı düzeyleri arasında anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki vardır. 

Özet İngilizce :

The aim of this study was the investigation determination of some of the variables of self-esteem levels and attitudes towards sustainable environment of the secondary school students. Survey method was used in this study. It was performed in the fall term of 2013-2014 academic years with the secondary school students in Ankara. (ntotal = 99; n5th grade = 21, n6th grade = 22, n7th grade = 24, n8th grade = 32). The data has been analyzed by SPSS package program. The analysis of the data was performed through t-test for independent groups, one-way anova and simple correlation analysis. There wasn’t significant difference by gender between students' levels of self-esteem. But there was a significant difference by grade level between students' levels of self-esteem in favor of 8th grade students. There wasn’t significant difference by gender between students' levels of attitude towards a sustainable environment But there was a significant difference by grade level between students' levels of attitude towards a sustainable environment in favor of 8th grade students. Level of 8th grade students is seen that individuals with higher levels of attitude towards a sustainable environment. There was a significant and moderate correlation between the secondary school students of the levels self-esteem and attitude towards a sustainable environment. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :