Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının dijital yazma deneyimlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
University of Rhode Island1, Media Education Lab2, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü3
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bireylerin yazma süreçlerini kâğıttan ziyade dijital ortamlarda gerçekleştirmelerine yönelik cazip fırsatlar sunmaktadır. Tabletler, akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlar, uzun yıllardır kâğıt ve kalem arasında süregelen ilişkiyi tehdit etmektedir. Bu duruma bağlı olarak dijital yazma, e-okuryazarlık, dijital okuryazarlık gibi kavramlar alan yazında tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin dijital ortamlardaki yazma tecrübelerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Durum çalışması olarak desenlenen çalışmanın katılımcılarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin çalışma grubuna seçilme nedenleri, günlük ve akademik yazma faaliyetlerinde tablet kullanmalarıdır. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle, dijital ortamlarda yazmanın kullanıcılara; fiziksel rahatlık, zaman tasarrufu, ekonomik olma, kolay paylaşım imkânı, görsellerin kullanımı, okunaklı yazabilme, yazım ve noktalama sorunlarının azalması, sayfa düzeni ve arşivleme gibi kolaylıklar sunduğu için tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dikkat dağınıklığı, bireyselleşme, düşünce tembelliği ve intihal ise katılımcılar tarafından dijital yazma deneyiminin olumsuz yönleri olarak ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonuçları, dijital ortamların yazma becerisi açısından çeşitli olumlu özellikleri sunmakla birlikte olumsuz yönlerinin de olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Developments in the field of technology provide attractive opportunities that individuals perform their writing process on digital media rather than paper. Tablets, smart phones and portable computers threaten the relationship established between the paper and pencil for many years. Depending on the situation, concepts such as digital writing, e-literacy, digital literacy has been discussed in the literature. This study aims to describe the experiences of college students writing digital environments. The participants of the study supported as a case study are 48 students studying in the Faculty of Education in Canakkale Onsekiz Mart University. The reasons for the selection of these students in study group are that they are using tablets on daily activities and academic writing. From the findings of the study, it is concluded that writing in digital media is preferred as it offers facilities such as physical comfort, time saving, cost-efficient, easy-share offer, the use of visuals, readable writing, reduction of spelling and punctuation problems, page layout, and archiving. Distractibility, individuation, the laziness of thought and plagiarism put forward by the participants as the negative aspects of the experience of digital writing. Results of this study provide negative aspects as well as positive features in terms of writing skills in digital media.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :