Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“mis pi” - “pīt pi” ritüelleri ve eski mezopotmaya’da insan tanrı ilişkisi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Mezopotamya'da idarenin merkezi, dini ve iktisadi hayatın da merkezi olması açısından çoğul bir fonksiyona sahip olan tapınaktır. Bilindiği üzere Eski Mezopotamya dini de, diğer tüm dinlerde olduğu gibi, pek çok ritüel uygulama içermektedir. Bunların pek çoğu büyülü sözler ve koruyucu anlamı olan dualar olsa da içlerinden en ilginci belki de kendi elleriyle meydana getirdikleri tanrı heykellerinin gerçek bir tanrıya dönüşmesi için yaptıkları "Mis Pi" ve "Pīt Pi" ritüelleridir. İnsan eliyle yapılan tanrı heykelinin tanrısallık özelliklerini kazanması için yapılan bu ritüel, Eski Mezopotamya'da insan tanrı ilişkisini anlamımız açısından önemlidir. Bu Ritüeller ile ilgili yabancı literatürde çalışmalar bulunmakla beraber, bizim bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, konuya tarihsel ve kültürel açıdan yaklaşmak istememizdir.

Özet İngilizce :

In Ancient Mesopotamia the center of the administration is the temple which has a multiple function in terms of religious and economic life. As we know as well as all other religions, ancient Mesopotamian Religion has many ritual pracitce. While many of them has incantations and protective meaning, perhaps the most interesting of them are the "Mis Pi" ve "Pīt Pi" rituals that they perform for the god statues which they made them by hand to turn them in to real gods. The ritual that is made for the hand made god statues to make it gain the divinity, is important for us to understand reletionship between human and god in ancient Mezopotamya. Although there are studies on this subject, our aim to study this topic is to approach the subject historical and cultural point of view.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :