Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marcus antonius’un korsanlara karşi seferi ve lex de provinciis praetoriis

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi 1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

II. yüzyıl sonlarında yaşadığı iç sorunlar ve dış tehditler nedeniyle Anadolu ile yeterince ilgilenemeyen Roma, Marius’un bu sorunları üstesinden gelmesiyle yüzünü yeniden Doğu’ya çevirince müdahale edilmesi gereken en acil durum olarak korsanlığı görmüştür. Çünkü Roma’nın dış tehditler ile uğraştığı süreçte Anadolu’nun güney kıyılarında yaygınlaşan korsanlık, etkisini Asia Eyaleti kıyılarına kadar genişletmişti. Bu nedenle ünlü hatip Marcus Antonius büyük oranda Roma’nın Doğu Akdeniz’deki müttefiklerinden topladığı donanma ile korsanlara karşı sefere gönderilmiştir. M. Antonius’un seferden dönüşünün ardından Roma’da uzun süredir ihmal edilen Anadolu ve genel anlamda Adriyatik’in doğusundaki eyaletler ve müttefikler ile ilgili geniş çaplı yasal bir düzenleme gerçekleştirildiği görülmektedir. Lex de Provinciis Praetoriis olarak adlandırılan bu yasada Anadolu’da ikinci bir Roma Eyaleti olarak Cilicia Eyaleti’nin kurulduğu ve Lykaonia’nın Asia Eyaleti sınırları içerisinde kalacağı belirtiliyordu. Yasada bu önlemlerin Doğu Akdeniz’deki Romalılar ile Roma dost ve müttefiklerinin çıkarları ve güvenlikleri gereği alındığının belirtilmesi bilhassa önemlidir. Marius’un gücünün doruğunda olduğu dönemde onu destekleyen halkçı politikacılar tarafından çıkarıldığı anlaşılan bu yasa ile bir yandan Doğu Akdeniz’deki Romalı tüccar ve iş adamlarının çıkarları korunuyor, diğer yandan bir süredir ihmal edilen Yunan dünyasında Roma’nın gücü tekrardan vurgulanıyordu. 

Özet İngilizce :

Rome, which had not dealt sufficiently with Asia Minor due to her internal problems and external threats at the end of the 2nd century, has turned her face again to the East considering the piracy as most urgent problem to be intervened, after famous statesman Marius overcomes these problems. Because piracy, which became widespread on the southern shores of Asia Minor during the period of Roman struggle against the external threats, expanded its influence as far as the shore of the Province of Asia. Therefore famous orator Marcus Antonius has set sail against the pirates with a fleet, which has substantially derived from Roman allies in the Eastern Mediterranean. It is observed that after the return of Marcus Antonius from the expedition, a wide range of legal regulations was conducted in Rome about the provinces and allies, which has been neglected for a long time, in Asia Minor and broadly in the east of Adriatic. In this law, called as the Lex de Provinciis Praetoriis, it is stated that the province of Cilicia has founded as a second Roman province in Asia Minor and Lycaonia will remain within the borders of Asian province. The article in the law indicating that these measures have been taken for the interests and safety of the Romans and also friends and allies of Rome in the Eastern Mediterranean, is particularly important. With this law, which seemingly introduced by popular politicians, who supported Marius at the peak of his power, Roman merchants and businessmen were protected on one hand, while the power of Rome was once more emphasized in Greek world, which was neglected for some time. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :