Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuruluş devrinde nizâmiye medreselerinin müderrisleri

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
637
DOI :
Özet Türkçe :

İslâm toplumlarının en önemli eğitim kurumları medreselerdir. Sistemli ilk eğitim kurumları olarak medreseler Büyük Selçuklular devrinde Nizâmülmük tarafından Nizâmiye medreseleri adıyla kurulmuştur. Bu çalışmada kuruluş devrinde Nizâmiye medreselerinin müderrisleri konusu ele alınacaktır. Nizâmiye medreselerinin meşhur müderrisleri kimlerdir, hangi öğrenciler burada eğitim görmüş ve daha sonra aynı medresede müderris olmuştur, müderris olmanın şartları nelerdir, kimler müderris olabilir, müderrislerin tayin, terfi ve tenziline kim karar verir, Nizâmiye medreseleri vakfiyelerinin özellikleri nedir, eğitim programları nasıldır, medreselerin İslâm dünyasına ne türden katkısı olmuştur gibi sorulara cevap aranmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 Medreses are the most important educational institutions for Muslim societies. Being the first systematic educational institutions, Medreses were established by Nizamülmülk at Great Seljuks era under the name of medrese of Nizâmiye. İn this work the subject of the lecturers of medreses of Nizâmiye in the period of establishment is to be dealt with. And answers to the following questions are also to be sought: Who are the well-known lecturers of Medrese of Nizâmiye? Which students studied there and then became a lecturer at the same medrese? What are the terms and conditions of being a lecturer? Who can be a lecturer? Who decides to promote, appoint or downgrade the lecturers? What are the characteristics of medrese of Nizâmiye foundation? How do their programmes work? What kind of contribution did they make to the Muslim World? 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :