Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iğdır merkez ağzının söz varlığı üzerine bir tasnif çalışması

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Iğdır Merkez ağzının söz varlığı ortaya konulmuş ve bu söz varlığını oluşturan kelimeler türlerine göre tasnif edilmiştir. İçerisinde toplam 256 kelimenin yer aldığı Iğdır Merkez ağzının söz varlığı, öncelikle isimler ve fiiller olmak üzere iki ana başlıkta verilmekte; ardından her biri kendi aralarında alt başlıklara ayrılmaktadır. İsimler sırasıyla isim, sıfat, zarf, zamir, edat gibi kelime türlerinden oluşurken, fiiller de yapısına göre basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üç alt başlıkta değerlendirilmektedir. Iğdır Merkez ağzının söz varlığının ele alındığı bu makale, konuyla ilgili çalışma yapacak araştırmacılar için bir başlangıç veya hareket noktası teşkil etmektedir.

Özet İngilizce :

In this article, the vocabulary of Central Iğdır dialect is given and the words composing this vocabulary is classificated according to their types. Central Iğdır dialect's vocabulary consisting by 256 words is primarily given by two titles as the nouns and the verbs; and then each one is aparted subheads by themselves. The nouns are consisted by the nouns, adjectives, adverbs, pronouns and prepositions respectively; the verbs are handled by three subheads as the simple, additive and combined verbs. This article, the vocabulary of Central Iğdır dialect was dealed in it, is an origin and starting point for researchers who will study as relevant to the topic.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :