Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bolu mekteb-i idâdîsi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

1 Eylül 1869 tarihli Maârif-i Umûmîyye Nizâmnâmesi ile Osmanlı Devleti’nde idâdîlerin açılmasına karar verilmiştir. İdâdîler, rüşdiyelerin üstünde ve onların öğretimini de içine alan yükseköğretime öğrenci hazırlayan kurumlar olarak işlev yürütmüştür. Açılan idâdîlerin öğretim süresi genel olarak vilâyet merkezlerinde yedi yıl, sancaklardakiler ise beş yıldır. Yalnız, idâdîlerin yedi yıllık hizmet vermesi için gerekli donanıma sahip olmaları gerekiyordu. Bu sebepten ötürü, vilâyet merkezlerinde açılmış olan her idâdînin yedi yıllık öğretim yaptığı söylenemez. 1869 yılına ait nizâmnâmede idâdîlerin açılacağı ifade edildikten sonra Bolu’da da öğretimi beş yıl süren bir idâdî okulu faaliyete geçmiştir. Bu okul, Bolu’nun en önemli eğitim kurumlarının başında gelmiştir. Okulun idari kadrosu, Ahlak ve Hüsn-i Hareket notunun öğrencilere verilecek diplomalarda yer almasını ve böylece Türk eğitim tarihi açısından önemli bir kararın alınmasını sağlamıştır. Bunun yanında okuldan önemli kişiler de yetişmiştir. Örnek olarak değerli bir ilim şahsiyeti olan Muallim Cevdet verilebilir. Bu araştırmada, ülke genelinde açılması kararlaştırılan idâdîlerin bir yansıması olarak Bolu’da açılan idâdî okulunun öğretim faaliyetleri incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It was decided to found high schools in Ottoman State, equivalent to high schools today, based on General Education Regulation dated 1 September 1869. Superior to secondary school and including it, high schools used to function as medium institutions that trained students for higher education. Educational period of high schools was generally seven years for city centrums, and five years for districts.However, it was obligatory to have necessary equipment for an high schools to run seven years. For this reason, it cannot be stated that every high schools founded in city centrums delivered education for seven years. After the regulation dated 1869, an high schools running for five years was opened. This school was the leading educational institution in Bolu at that time. Administrative staff of the school procured good manner and moral grades to be included in diplomas, therefore they became particularly important in history of Turkish education. Furthermore, important people graduated from this school. Muallim Cevdet can be given as an example. In this study, it is aimed to observe instructional and educational activities of Bolu high schools externalizing high schools founded throughout the country.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :