Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 7 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2793 numaralı ahlat kazası müslim nüfus defteri (30 rebiyülevvel 1252/15 temmuz 1836)’nin tanıtım ve değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Bitlis Eren Üniversitesi1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde birçok yenilik ve değişikliklerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu değişikliklerden birisi de; ülke genelinde nüfus sayımlarının yapılmasıdır. Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde, 1831 yılında yapılmıştır. Devlet genelinde yapılan nüfus sayımları nüfus yapısının temel özelliklerini belirlemek açısından önemli olduğu kadar, yerel anlamda da önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde NFS.d [Nüfus Defterleri] koduyla, 2793 numarada kayıtlı “Van Eyaleti, Van Sancağı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri’nin tanıtım ve değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

19th century, many improvements and changes in the Ottoman Empire has been experiencing. One of these changes is census. By the middle of the century with a census was conducted in the entire country. The first modern population census in Ottoman Empire was made in 1831, Mahmut the 2nd’s era. These changes made throughout the Empire and the census, the state’s general population as well as the structure reveals important information on a local basis. About this article we have tried to make the presentation and evaluation in the Prime Ministry Otoman Empire Archives “Van Eyaleti, Van Sancağı Ahlât Kazası Müslim Nüfus Defteri”Ahlât population book, NFS.d, under number 2793’s.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :