Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şeriat ve tasavvuf bağlamında din-çevre iliskisi üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Din-çevre iliskisi, dinî arastırmalarda çok sayıda çalısmaya konu olmustur. Bu çalısma ise, diğerlerinden farklı olarak, din çevre iliskisinin sadece seriat bağlamında değil, aynı zamanda tasavvuf bağlamında da ele alınabileceğini ortaya koymaktadır. Çalısmanın birinci bölümünde din-çevre iliskisi seriat bağlamında ele alınmıs, din-fiziki çevre, din-sosyal çevre ve din-beden iliskisi incelenmistir. Ayrıca, din-beden iliskisinin çevre bağlamında değerlendirilmesi konusunda bazı açılımlar getirilmistir. Đkinci bölümde ise, tasavvuf bağlamında din-çevre iliskisine değinilmis ve ilk bölümde ele alınan konuların tamamı tasavvuf düsüncesi açısından yeniden ele alınmıstır. Bununla birlikte, çevre konusunda aslında ser'î ve tasavvufi düsüncenin birbirlerinden farklı argümanlara sahip olmadığı ortaya konulmaya çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

The relationship between religion and the environment has been discussed in numerous studies. However this study, unlike the others, presents that the relationship between religion and the environment could be dealt with not only in the context of the Shari'a but also in the context of Sufism. In the first part of the study, the relationship between religion and the environment is dealt with in the context of the Shari'a. In this part, the relation between religion and the physical environment, religion and the social environment and religion and the body has been examined. In this part, significant developments over examination of the relation between religion and the body in the context of the environment have been provided. In the second part, the relationship between religion and the environment is touched upon in the context of Sufism. In this part, all the issues that have been addressed in the first part have been re-examined in the context of the thought of Sufism. Meanwhile, it has been endeavored to prove that the thought of the Shari'a and that of Sufism have not produced different arguments regarding with the environment.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :