Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iğdır ili tarım işletmelerinin zirai mücadele uygulamalarında çevreye duyarlılıkları

Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü1, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü2 Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü3
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Iğdır ilinde ve ilçelerinde bitki üretimi yapan tarım işletmesi sahiplerinin bitki korumayla ilgili uygulamalarını gerçekleştirirken, tabiata ve insan sağlığına verebilecekleri zarar hakkında bilgili olup olmadıkları araştırılmıştır. Çalışmanın verileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğünün Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı toplam 104 tarım işletmesinin sahipleriyle yüz yüze yapılan anket çalışmalarıyla elde edilmiştir. Tarım ilâçlarının çevreye zararı konusunda çiftçilerin yarısına yakın kısmının zarar yoktur demesi, dörtte birinin de kalıntılar konusunda zararsız olacağını ifade etmesi çiftçinin bilinç seviyesinde yetersizliği ifade etmektedir. Bilhassa ilâçlama âletlerinin temizleme sularının atılmasında yeterli dikkatin gösterilmemesi, ilâç ambalajları ile kalan ilâçların muhafaza ve imhasındaki cevaplar çiftçilerin hem çevre hem de ziraî mücadele konusunda ki bilinçsizliğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it was researched if farmers from the Igdir Province of Turkey have knowledge and awareness on effect of plant protection implementations on environment and human health. The data were collected from 104 enterprises, which have been recorded in Farmer Records System of the Igdir Province directorate of Food, Agriculture and Livestock Ministry, through discussions face to face. Almost half of the farmers told that pesticides are harmless, and one forth that pesticide residues are harmless, which shows insufficiency in conciseness of farmers. Especially, that no attention was given cleaning water' deposits, removing empty chemical's packages, and storing remaining pesticides, showed lack of awareness on plant protection and environment.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :