Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elazığ belediyesi atıksu arıtma tesisi giriş sularında antibiyotik kalıntılarının varlığının araştırılması

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü1
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında antibiyotik kalıntılarının varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için, arıtma tesisi giriş suyundan kompozit numune alınmış ve analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında makrolidler (azitromisin, klaritromisin, eritromisin), beta laktamlar (aztreonam, sefalosporinler (sefamandol, sefepim, sefiksim), rifampisin (rifamisin)) ve sülfonamid (tetroksoprim) antibiyotikleri bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to determine the presence of antibiotic residues in influents of Elazığ Municipal Wastewater Treatment Plant. For this aim, composite sample was taken from the influents of the treatment plant and analyses were done. According to the results of the analyses, macrolides (azitromycin, clarithromycin, erithromycin), beta lactams (aztreonam, cefalosporines (cefamondole, cefepime, cefixime), rifampicine (rifamycin)) and sulfonamide (tetroxoprim) antibiotics were obtained in influents of Elazig Municipal Wastewater Treatment Plant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :