Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik büyüme ve çevresel vergilerin emisyon miktarına etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, daha müreffeh bir hayat yasama gayesiyle gerçeklestirilen sınırsız üretim ve tüketim faaliyetlerinin, çevre tahribatı yoluyla tam aksi yönde etki yapıp yapmadığı incelenmeye çalısılmıstır. Çalısmanın temel amacı, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevreye zarar vermesi durumunda, çevresel vergilerin bu tahribatı azaltmada etkili bir çözüm olup olamayacağı hakkında çıkarımda bulunmaktır. Çalısmanın problemi genelde çevresel bozulma, özelde de emisyondur. Öncelikle çevre ekonomisi baslığı altında çevre ile ekonomi arasındaki iliski ortaya konulmaya çalısılmıs, sonrasında analizimize hazırlık olması mahiyetinde emisyon, çevresel vergiler, GSYĐH, kisi basına düsen milli gelir hakkında bilgi verilmistir. Đktisadi büyüme süreciyle çevresel bozulma arasındaki etkilesimi açıklarken Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) ve Kirlilik Sığınağı Hipotezi veya Kirlilik Cenneti'nden faydalanılmıstır. Türkiye'nin de ÇKE ile uyumlu olduğu ve milli geliri reel olarak 4090 dolardan sonra çevreye verilen zararların azalacağı tespit edilmistir. Ayrıca milli gelir hesaplamalarında da çevresel maliyetlerin hesaba katılması zaruretine değinilmistir. Çevresel bozulmayla çevre vergileri arasındaki iliski de çevresel vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranlanarak ortaya konmaya çalısılmıstır. Nitel analizlerimize temel teskil edecek veriler Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası'nın internet sitelerinden elde edilmis, AB ve OECD ülkelerinin iktisadi büyüme, çevresel vergi ve emisyon hacimlerine iliskin veriler arasındaki iliski gözlemlenmeye çalısılmıstır. Buna göre; iktisadi büyüme, farklı gelismislik düzeylerine göre ülkeden ülkeye farklı çevre tahribatı sonuçları vermektedir. Çevresel vergilerin etkin bir sekilde vergi sistemlerinde bulunan ülkelerde ise, emisyon hacimlerinin daha az olması beklenmektedir.

Özet İngilizce :

This study has been made to understand whether endless production and consumption activities which aim to achieve a wealthier life, cause environmental destruction. The study aims to determine, if the production and consumption activities have a negative effect on environment, whether environmental taxes would have a positive effect on environment or not. In general, the problem of this essay is environmental destruction, and in particular emissions. Initially, beneath the headline of environmental economics an effort to reveal relationship between environment and economics has been made, later on some information about the emission, environmental taxes, gross domestic product and per capita income has been given as a basis to our analysis. While explaining the interaction between economic growing process and environmental destruction; Environmental Kuznets Curve (EKC) and Pollution Heaven Hypothesis have been benefited. It is found out that Turkey is coherent with EKC and environmental destruction is in decrease from 4090 dollars of Gross Domestic Product. In addition, environmental costs have to been taken into account in calculation of GDP. The link between environmental destruction and environmental taxes has been exposed via proportion of the environmental tax in total tax revenue. Our analysis has been based on data gathered from European Environmental Agency, European Commission and The World Bank's web sites. In this way, EU countries have been compared with OECD countries in terms of economic growth, environmental tax and quantity emission. As a result, economic growth cause varied environmental destruction in different level of development and in between countries. Less quantity of emission is expected in some countries which are keen to use effectively environmental taxes in their tax systems.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :