Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doyumsuz tüketim arzusu ve çevre sorununa kur’an çerçevesinde bakış

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihin belki de bütün dönemlerinde bir çevre sorunundan söz etmek mümkündür. Ancak özellikle modern dönemdeki çevre sorunu öncekilerden gerek mahiyet gerekse nitelik bakımından çok farklı boyutlardadır. Öncelikle Batıda, Rönesans sonrası bilim alanındaki gelismeler, sanayi devrimi ve kapitalist dünya ekonomisine geçis, muazzam bir tüketim ve beraberinde çevre sorununu getirdi. Ahlakî ve dinî değerlerin bir kenara itilerek reddedildiği, maddeye sahip olup onu tüketme düsüncesinin bütün hedeflerin önüne geçtiği bir dünyada doğanın da çaresiz kalacağı muhakkaktır. Dolayısıyla çevre sorununun olusumunda, tüketimin sınırsızlığı ile tabiî kaynakların sınırlılığı arasındaki diyalektiğin önemli bir rol oynadığını ifade etmek gerekir. Ele alıp irdeleyeceğimiz bu problemlerin ortaya çıkmasında kanaatimizce metafizik değerlerin terk edilmesi önemli bir yer isgal etmektedir. Bu bağlamda Kur'an'ın üretim ve tüketim ile çevre tasavvuru oldukça önemli bir muhteva ortaya koymaktadır. İste bu makalede doyumsuz tüketim arzusu, çevre sorunu, metafizik değerlerin önemi ele alınarak değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is possible to say that the enviromental issue has existed almost in all period of history. However, enviromental issue in modern times is very different from others in terms of both content and quality. Firstly, in the West, developments in science after Renaissance, the Industrial Revolotion and transition to capitalistic world economy brought along a huge consumer as well as many enviromental isssues. Nature is definetly helpless in the world in which men often refuse religious and moral values; it is also an important thing to have materials and consume them. Thus, it must be stated that dialectics play an important role in occurence of enviromental issues between the limetless needs of consumers and the limited amount of naturel resources. As far as I am concerned, abandonment of metaphysical values has become an important aspect in occurence of this matter. In this circumtance, the concept of products, consumers and enviroment in the Qur'an has a rather important role. In this article, we have examined the desire for consumption, enviromental issue and importance of metaphysical values.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :