Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre korunmasında atığın atıkla giderilmesi prensibi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Çevresel problemler göz önüne alındığında, katı atıkların bertarafı birçok dünya ülkesinin temel problemlerinden birisidir. Bu doğrultuda farklı kaynaklarda oluşan ve büyük ölçüde çeşitlilik gösteren katı atıkların bir kısmının tekrar kullanımı hedeflenmektedir. Böylece ekonomik fayda sağlanmaya çalışılmaktadır. Katı atıkların yarattığı çevre kirliliğine, su kaynaklarında meydana gelen ekolojik problemlerin de eklenmesi insanlık için daha büyük risklerin habercisidir. Dolayısıyla katı atıkların bertarafında önemli yeri olan tekrar kullanımın, sadece ekonomik faydası değil, "atığın atıkla giderim" esasına katkısı da tartışılmaya başlanmıştır. Tüketim hızının giderek arttığı dünyada, özellikle tarımsal kökenli atıkların, su arıtımında adsorbent olarak kullanılmasıyla yüksek arıtma verimleri sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu durumu takip eden çeşitli araştırmalar, muz kabuğu, ayçiçeği sapı, pirinç kabuğu, portakal kabuğu gibi tarımsal kökenli atıkların yanı sıra kül ve arıtma çamuru gibi atıkların da organik ve inorganik bir takım kirleticilerin su ortamından arıtılmasında önemli rol oynadıklarını göstermiştir. Böylece adsorbent maliyeti nedeniyle çoğu zaman işletmeler tarafından uygun görülmeyen ve pilot ölçekli çalışma olarak kalan adsorpsiyon prosesinin kullanılabilirliğinin arttırılması şansı doğmuştur. Adsorpsiyon proseslerinin yaygınlaştırılması ile atıksu arıtımında elde edilebilecek yüksek verimlerin yanı sıra bu proseslerde adsorbent olarak kullanılan atıkların bertarafı da sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bu durum atıkların başka proseslerde de benzer şekilde değerlendirilmelerinin önünü açmaktadır. Bu çalışmada özellikle endüstriyel bazda kullanımlarında ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacak atık kökenli adsorbentlerin türleri ve kapasiteleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Solid wastes disposal is one of the fundamental environmental problems of many world countries. By this way reusing of some parts of solid wastes which composed in different sources and shown large scale variety have been aimed. So these ways have been aimed to provide economic benefits. Ecological problems of water resources have been added to solid wastes impurity and these facts have shown bigger risks for humanity. So reusing which is more important of solid waste disposal makes a contribution to waste removal with waste except economical benefits. Especially researchers have been observed to agricultural adsorbents efficiency on the adsorption of water treatment. Some of different research shown that inorganic wastes like ash and sewage sludge as important as agricultural wastes like banana peel, sunflower stem, rice husk, orange peel on wastewater treatment. In this way adsorption's availability is getting higher for process. High treatment efficiency on wastewater treatment and waste disposal will actualize by adsorption. And these will be example for the other process. In this study, economical and environmental benefits of waste material adsorbents' species and capacities were evaluated for especially industrial process.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :